Normalizacja i certyfikacja, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normalizacja i certyfikacja, sem 6 - strona 1 Normalizacja i certyfikacja, sem 6 - strona 2

Fragment notatki:

Normalizacja i certyfikacja w produkcji żywności
Znaczenie stosowania norm: ▪ułatwiają kontakt z klientami ▪ułatwiają wymianę handlową ▪zapewniają uzyskanie przewagi konkurencyjnej
▪zwiększają szanse dotarcia z wyrobami na szerszy rynek
▪producent zyskuje możliwość wykorzystania informacji o stosowaniu norm jako narzędzia marketingowego ▪producent zyskuje dostęp do wiedzy i rozwiązań w nich zawartych ▪w przypadku sporów producent może wykazać należytą staranność co ułatwia przeprowadzenie procedury dowodowej
Ważne daty w historii normalizacji
▪ 1881r.- wydanie przez Stowarzyszenie Niemieckich Hutników
▪ 1885r.- powstanie przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników komisji Normalizacji Rur
▪ 1892r.- wydanie przez komisje Normalizacji Rur pierwszych norm
▪ 1901r.-powstanie Brytyjskiego Instytutu Normalizacyjnego
▪ 1904r.- utworzenie Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) ▪ 1923r.- powstanie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) której członkiem założycielem był PKN
Normalizacja w Polsce: ▪w Polsce tendencje do ustalania norm można było zaobserwować w okresie międzywojennym ▪w 1923r. powstał Komitet Techniczny, który w następnym roku przekształcił się w Polski Komitet Normalizacyjny ▪cele i zasady normalizacji oraz jej organizacje i zasady finansowania określa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003r. Normalizacja - działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w danej dziedzinie poprzez ustanowienie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielkokrotnego stosowania dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. Normalizacja jest działalnością mającą na celu uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania w danej dziedzinie przez co:
▪zwiększa funkcjonalność, kompatybilność, zamienność i bezpieczeństwo wyrobów, procesów lub usług ▪reguluje różnorodność
▪umożliwia ochronę wyrobu i środowiska
Celem normalizacji prowadzonej na szczeblu krajowym jest:
▪racjonalizacja produktów i usług ▪usuwanie i zapobieganie powstawaniu barier technicznych ▪zapewnienie ochrony życia i zdrowia człowieka, środowiska i interesów konsumentów ▪zapewnienie jakości i niezawodności w prowadzeniu działalności produkcyjnej i usługowej oraz jej efektów
▪ułatwienie powszechnego porozumiewania się w danej dziedzinie
▪uwzględnienie interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej Stosowanie normalizacji umożliwia: ▪zapewnienie dostępu technicznego ▪uproszenie i zwiększenie zdolności produkcyjnych i efektywności produkcji ▪zapewnienie jakości


(…)

… i spójność postanowień norm ▪wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki w procesie opracowywania norm ▪zgodność z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowe
●Norma krajowa zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizującą jest Polska Norma oznaczona symbolem PN ●Polska Norma jest przyjęta w drodze konsensusu i jest powszechnie dostępna. Jej stosowanie jest dobrowolne ●Polskie normy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz