Normy - CENELEC

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy - CENELEC - strona 1

Fragment notatki:

Normy - najczęściej zadawane pytania Publikacja w ISE.pl: 2002-05-21 10:17:36, Wyświetleń: 21919 Źródło: PKN, Polski Komitet Normalizacyjny Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji z Polskiego Komitetu No rmalizacyjnego. Inżynierowie i projektanci stosują normy na każdym etapie procesu produkcyjnego. Normy powoływane są w kontraktach, w procesach kontroli stosowanych na potrzeby własne producentów, jak też do oceny przez stronę trzecią. Pomagają one w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu dostawy, pozwalają dokonać oceny zgodności z przyjętymi powszechnie standardami pod kątem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Normy stanowią wielkie ułatwienie w handlu międzynarodowym.
Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat norm opracowane w formie pytań i odpowiedzi. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Co to jest norma? Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej wyników jest zatwierdzana na zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane strony jako korzyść dla wszystkich i wprowadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie techniki. Postanowienia normy powinny: - być oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej; - uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie; - być możliwe do realizacji oraz absolutnie sprawdzalne.
Jak opracowuje się normę? Na proces opracowania normy składają się:    - ocena i przyjęcie propozycji tematu    - opracowanie projektu normy.    - ankieta adresowana i powszechna    - przegląd uwag i akceptacja normy    - publikacja normy Co jest celem normy? Celem normy jest ułatwienie realizacji zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych poprzez tworzenie wzorcowych rozwiązań w zakresie:    - bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,    - likwidowania barier w handlu,    - utrwalania osiągnięć techniki,    - upowszechniania postępu technicznego,    - zwiększenia efektywności w gospodarce,    - tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą,    - tworzenia podstawy odniesienia przy zawieraniu umów cywilno-prawnych. Co to jest CEN, CENELEC i ETSI?    - CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny,    - CENELEC - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki,

(…)

… - www.iec.ch ISO - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna WSSN - Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych - www.wssn.net "New Approach" - Nowe Podejście" do harmonizacji technicznej i norm - www.newapproach.org Księga Jakości:
Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.
Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości: wewnętrzne, zewnętrzne oraz mieszane. W podejściu wewnętrznym tworzy się księgę zarządzania jakością, która zawiera zwykle szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa, w tym informacje poufne. Podejście zewnętrzne polega na stworzeniu księgi zapewnienia jakości, która zawiera tylko informacje jawne i może być przekazywana klientom jako informacja o działalności firmy. Można również napisać dwie wersje księgi jakości, mówimy wówczas o podejściu mieszanym. Należy zwrócić uwagę, aby obie księgi nie były sprzeczne. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normę-przewodnik do opracowywania ksiąg jakości, która ma na celu pomoc dla autorów. Jej stosowanie nie jest wymagane, lecz zalecane. Norma ta nosi…
… opisywanymi w nich wymaganiami w przedsiębiorstwie. Można więc opisywać system według procesów. W księdze opisane powinny zostać: system jakości, polityka, plany i cele jakości, definicje, zarządzanie jakością, wymagania (prawne, klientów, inne) i procedury. Przygotowując się do napisania księgi, zespół projektowy powołany do tego zadania powinien w kolejności:
przeanalizować politykę jakości,
zebrać cele…
… i optycznych, promuje w ten sposób rozpowszechnianie w skali światowej norm międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych. Jak wygląda Polska Norma wydana przez PKN?
Oryginalna Polska Norma opatrzona jest logo oraz hologramem PKN. Tylko takie PN są dokumentami legalnymi. W zależności od techniki druku logo PKN może być niebieskie lub szare.
Czy kupienie normy to jedyny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz