Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura - strona 1 Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura - strona 2

Fragment notatki:

Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura: Sektor tematyczny CEN

podsektory (SUB)

Komitety Techniczne (TC)

Grupy robocze (WG)
Zagadnienia żywnościowe w CEN: Sektor C: chemia, inżynieria chemiczna, produkty żywnościowe.
Sektor S: zdrowie, ochrona środowiska, sprzęt medyczny.
Normalizacja w Polsce: 03-04-1993 został uchwalony pakiet 5 ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 1994 roku:
o normalizacji
o miarach
Prawo pobiercze
O utworzeniu GUM
O badaniach i certyfikacji
Stan normalizacji w Polsce p o 1994r: Kompetencje PKNMiJ zostały podzielone pomiędzy:
PKN - Polski Komitet Normalizacyjny, problemy normalizacyjne
GUM - Główny Urząd Miar - problemy metrologiczne
PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - problemy badań wyrobów i ich certyfikacji.
Obecny stan normalizacji: Ustawa z dnia 12-09-2002r. o normalizacji (DZ.U.02.169.1368)
PKN - krajowa jednostka normalizacyjna, nadzór nad nią pełni Prezes Rady Ministrów
Przy PKN działa Rada Normalizacyjna.
PKN wykonuje swoje zadania poprzez Komitety Techniczne.
Procedura opracowywania projektu PN: 00 - etap wstępny

10 - etap propozycji

20 - etap przygotowawczy

30 - etap uzgodnienia

40 - etap opiniowania (ankieta powszechna)

50 - etap zatwierdzania

60 - etap publikacji PN
Polska Norma PN: jest normą krajową może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej
stosowanie jest dobrowolne, jednak z pewnymi wyjątkami:
Ochrona Zdrowia, życia, mienia
Bezpieczeństwa pracy i użytkowania
Wyrobów zamawianych przez organy państwowe
stosowanie PN jest obowiązkowe jeżeli normy te zostały powołane w ustawach.
Typy norm: Terminologiczne - (znaczeniowe) - ustalają pojęcia, słownictwo, oznaczenia literowe, symbole, klasyfikacje;
Czynnościowe - (metodyczne) - dotyczą sposobów wykonywania czynności;
Przedmiotowe - (jakościowe) - precyzują wymagania jakościowe dla danego produktu lub grupy produktów.
Przemysł spożywczy dziedzina 67!!! w Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).
Komisja Kodeksu Żywnościowego:
Powołana w 1962 r, w ramach ONZ przez:
FAO - Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa
WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz