Prawo żywnościowe

note /search

Cechy prawa UE

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1876

Cechy prawa UE: Działa bezpośrednio w stosunku do wszystkich państw członkowskich i ich obywateli, ma moc wiążącą, Jest nadrzędne w stosunku do prawa krajów członkowskich. Parlamenty krajów członkowskich nie mogą wydawać ustaw niezgodnych z prawem unii. Ustawy niezgodne z prawem UE staja się niewa...

Deklaracja kwasów tłuszczowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Deklaracja kwasów tłuszczowych w cholesterolu pociąga za sobą konieczność zadeklarowania ogólnej ilości tłuszczu, podaje się w następującej kolejności: tłuszczu (g), w tym kwasów tłuszczowych nasyconych (g) kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (g) kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (g)

Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Europejski Komitet Normalizacyjny, struktura: Sektor tematyczny CEN ↓ podsektory (SUB) ↓ Komitety Techniczne (TC) ↓ Grupy robocze (WG) Zagadnienia żywnościowe w CEN: Sektor C: chemia, inżynieria chemiczna, produkty...

Komisja Kodeksu Żywnościowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

KOMISJA KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO: Założenia programowe: ochrona zdrowia konsumenta ułatwienie międzynarodowego handlu i obrotu żywnością koordynacja prac podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w dziedzinie standardów żywnościowych określenie priorytetów działania inicjowanie i kierowanie p...

Formalny nadzór na żywnością w Polsce-organy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

ORGANY SPRAWUJĄCE FORMALNIE NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ W POLSCE: Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi, Minister Zdrowia; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Inspekcja Handlowa; Inspekcje jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych; Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

Prawo żywnościowe-nowelizacja wprowadzająca pojęcia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Ostatnia nowelizacja wprowadza pojęcia: Produkcja pierwotna - produkcja, chów lub uprawa produktów pierwotnych, łącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ub...

Oznaczenie partii produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2835

Oznaczenie partii produkcyjnej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.04.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania partii. Podaje się przy użyciu kodu identyfikacyjnego (określonego przez producenta lub wprowadzającego środek spożywczy do obrotu) umożliwiającego...

Państwowa inspekcja żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA: Zadania: sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska; sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi ż...

Rada do spraw monitoringu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

RADA DS. MONITORINGU: Zadania Rady ds. Monitoringu: przedstawienie jednostek badawczo - rozwojowych Sprawy związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby analizy ryzyka a w szczególności: przygotowywanie perspektywistycznych kierunków badań monitoringowych; przygotowywanie okresowy...

Rolnictwo ekologiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

ROLNICTWO EKOLOGICZNE Ekologiczne gospodarstwo rolne - gospodarstwo, w którym produkcja rolna prowadzona jest metodami ekologicznymi czyli, naturalne metody produkcji, nie naruszające równowagi przyrodniczej. Produkt rolnictwa ekolo...