Komisja Kodeksu Żywnościowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Kodeksu Żywnościowego - strona 1 Komisja Kodeksu Żywnościowego - strona 2

Fragment notatki:

KOMISJA KODEKSU ŻYWNOŚCIOWEGO: Założenia programowe: ochrona zdrowia konsumenta
ułatwienie międzynarodowego handlu i obrotu żywnością
koordynacja prac podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w dziedzinie standardów żywnościowych
określenie priorytetów działania
inicjowanie i kierowanie przygotowaniami standardów przez odpowiednie organizacje
finalizowanie opracowania standardów, a po ich akceptacji przez kraje członkowskie, publikowanie w Kodeksie Żywnościowym jako standardy regionalne lub światowe.
Kodeks Żywnościowy - zbiór standardów dla wszystkich podstawowych środków spożywczych (surowców przeznaczonych do dystrybucji, półproduktów i produktów gotowych) zaakceptowanych w skali międzynarodowej i przedstawiony w jednolitej formie.
Kodeks Żywnościowy (wersja skrócona): Część A - normy ogólne
Część B - normy żywnościowe dla produktów pogrupowanych ze względu na rodzaj surowca wyjściowego
Część C - normy regionalne dla krajów Afryki i Europy.
CERTYFIKACJA - działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z:
zasadniczymi wymaganiami (wymagania określone są w dyrektywach nowego podejścia, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu);
szczegółowymi wymaganiami (wymagania określone w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia, które powinien spełniać wyrób wprowadzony do obrotu).
Obszary certyfikacji: System certyfikacji wyrobów:
Obszar obowiązkowy (regulowany)
znak bezpieczeństwa
oznaczenia CE
Obszar dowolny
zgodność z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych, dokumentów normalizacyjnych
znak zgodności z PN
znak ekologiczny
znak jakości Q
Podstawy prawne certyfikacji wyrobów: Ustawa z dnia 30-08-2002 r. o systemie oceny zgodności. W Polsce certyfikację przeprowadza PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
PCBC - spółka Skarbu Państwa. Zakres działania:
badanie i certyfikacja wyrobów
certyfikacja systemów zarządzania
szkolenie pracowników
Zasady certyfikacji wyrobów przemysłu spożywczego: Certyfikacja wyrobów spożywczych jest całkowicie dobrowolna. Jest gwarancją przestrzegania dobrowolnego zobowiązania. Stanowi element promujący:
wyróżnia dany produkt na rynku
zwiększa konkurencyjność produktu.
Proces certyfikacji - powinien być zakończony w ciągu 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku. Warunkiem jest kompletność dokumentacji. Jeżeli w trakcie procesu konieczne są uzupełnienia lub poprawa dokumentacji, okres ten wydłuża się o czas dokonywania poprawek.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz