Certyfikacja systemów jakości ISO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikacja systemów jakości ISO - strona 1 Certyfikacja systemów jakości ISO - strona 2 Certyfikacja systemów jakości ISO - strona 3

Fragment notatki:

Certyfikacja systemów jakości
Wstęp
W całym cywilizowanym świecie jednym z podstawowych praw konsumenta jest ochrona przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. To dlatego państwa i organizacje konsumenckie wymuszają na producentach i usługodawcach przestrzeganie norm chroniących klientów przed zakupem towarów lub usług nie spełniających tego wymogu.
Jest to pierwsze źródło coraz powszechniejszej certyfikacji i standaryzacji w światowej gospodarce. Drugim jest rozwój międzynarodowej wymiany handlowej, która zmusza producentów do konkurencji, ale i współpracy umożliwiającej sprzedawanie podobnych produktów na wielu lokalnych rynkach.
Unia Europejska już obecnie jest dla polskich przedsiębiorstw głównym kierunkiem eksportu. Możliwości handlu ze Wspólnym Rynkiem mogą wzrosnąć wielokrotnie po uzyskaniu przez nas statusu państwa członkowskiego. Jest to jednak rynek o wysokich wymaganiach. Wprowadzana przez dziesięciolecia procesu integracji swoboda przepływu towarów wyzwoliła tam ostrą konkurencję jakościową między producentami. Dlatego szansę zaistnienia mają tylko te towary i usługi, które są w stanie sprostać stawianym w UE normom i standardom.
To głownie z tych powodów włączenie polskiej gospodarki do jednolitego rynku musi zostać poprzedzone dostosowaniem naszych norm dotyczących cech towarów i usług do unijnego (dorobku prawnego Wspólnot). Ale już dziś, by usuwać bariery w dostępie polskich towarów do rynku UE, potrzebna jest harmonizacja prawa w takich dziedzinach, jak ochrona konsumenta, systemy zapewniania jakości, atesty, certyfikacja wyrobów oraz systemów produkcyjnych.
Certyfikacja systemów jakości.
Certyfikacja systemów jakości jest u nas dobrowolna i ma na celu upewnienie odbiorców produktów lub usług, że są one zgodne z przyjętymi w Polsce odpowiednikami norm ISO serii 9000. Prowadzi ją m.in. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
ISO jest międzynarodowym standardem zarządzania, mający na celu stworzenie w firmie takiego systemu organizacyjnego, który zapewnia wysoką i co ważne, powtarzalną jakość produktów lub usług.
Geneza zarządzania jakością sięga lat pięćdziesiątych. Od tamtej pory powstało wiele norm wojskowych, krajowych, branżowych, które wzbogacają ten system. Seria ISO 9000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i jest obecnie przyznawana w ponad 100 krajach. W większości państw rozwiniętych gospodarczo przyjęto ją jako krajową normę zarządzania jakością.
Liderami pod względem liczby wydanych certyfikatów są państwa UE i USA. Na całym świecie zdobyło je już ponad 150000 przedsiębiorstw, w Polsce kilkaset. Natomiast liczba polskich podmiotów gospodarczych, które pracują nad wdrożeniem wymogów ISO jest szacowana na kilka tysięcy.


(…)

… od swoich kooperantów posiadania certyfikatu ISO. W 1995 roku General Motors, Ford i Chrysler poinformowały swoich dostawców, że serie ISO 9001, 9002 i 9003 to tylko niezbędne minimum i podniosły poprzeczkę, opracowując nową serię QS 9000. Zgodnością z jej wymogami partnerzy tych koncernów muszą się wykazywać.
Wielu polskich towarów nie można sprzedać za granicą, jeśli ich wytwórcy nie zdobyli certyfikatów…
… przeprowadzony przez zespół doświadczonych i kompetentnych auditorów.
W pierwszej fazie procesu certyfikacji występuje wnioskowanie o certyfikacie i jego rejestracja. Dostęp do certyfikacji mają wszystkie organizacje, których działalność mieści się w zakresie akredytacji. Certyfikacji może być poddany wdrożony system zarządzania, to znaczy, że istnieje wystarczająca ilość obiektywnych dowodów dokumentujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz