Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania - strona 1 Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania - strona 2 Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


CERTYFIKACJA WYROBÓW  Certyfikacja wyrobów    Obszar obowiązkowy          Obszar dowolny  (regulowany)             ( nieregulowany)    Ustawa o wyrobach budowlanych  Znak  budowlany  B -  przyznawany  jest  w  ramach  krajowego  systemu  znakowania  wyrobów  budowlanych,  w  odniesieniu,  do  których  nie  ma  europejskiej  normy  wyrobu  ani  aprobat  technicznych.  Ponieważ  jednak  wraz  z  upływem  czasu  będzie  ich  przybywać,  ilość  wyrobów  budowlanych  objętych  systemem  krajowym  będzie  ulegać  stopniowemu  zmniejszeniu.     Producent  może  oznaczyć  swoje  wyroby  znakiem  budowlanym  B  pod  warunkiem,  że dokonał  oceny  zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.  Ustawa o systemie oceny zgodności.  Niezależnie  od  oceny  zgodności,  o  której  mowa  w  ust.1,  dozwolone  jest  dokonywanie  dobrowolnej  oceny  zgodności  na  warunkach  uzgodnionych  w  umowie  zawartej  przez  zaintereowane strony.  Dobrowolna certyfikacja wyrobów                                                                                                                                 PCA        Jednostki certyfikujące                                                                                          Laboratorium badawcze                 Wyrób                                                                                                            Nadzór JC nad wyrobem  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 możliwych jest 7  podstawowych systemów certyfikacji wyrobów.  1.  Wybór.  2.  Określenie właściwości  3.  Przegląd ( ocena)  4.  Decyzja dotycząca certyfikacji   Udzielanie, utrzymywanie, rozszerzenie, zawieszenie, cofanie prawa do stosowania  certyfikatów lub znaków.  5.  Udzielanie zezwolenia ( atestacja)   Udzielanie, utrzymywanie, rozszerzenie, zawieszenie, cofanie prawa do stosowania                                                                                                                                        certyfikatów lub znaków.  6.  Nadzór, o ile ma zastosowanie przez:  a.)  Badanie lub inspekcję próbek z wolnego rynku, 

(…)

… znaków:
· Nie można stosować znaków jednostki na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub
kontroli,
· Zapewnienie, że:
ü Znaki są odpowiednio wykorzytywane,
ü Dokonano uaktuanienia materiałów reklamowych po zawieszeniu lub cofnięciu
certyfikatu.
Wymagania dotyczące procesu certyfikacji:
· 3 letni program certyfiacji,
· Dwuetapowy audyt certyfikacyjny,
· Plan auditu powinien odpowiadać wymaganiom…
… wydania nie powinna być wcześniejsza niż data decyzji,
·
Na dokumencie powinny się znajdować m. In.:
ü
Unikalny kod identyfikacyjny
ü
W przypadku zmiany dokumentu sposób odróżnienia dokumentów.
Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków:
·
Nie można stosować znaków jednostki na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub
kontroli,
·
Zapewnienie, że:
ü
Znaki są odpowiednio wykorzytywane,
ü…
… i pomiary wyrobów,
- nadzorowanie wyposażenia.
Potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania jest świadectwo wzorcowania- wzór.
Spójność pomiarowa- wzorcowanie wewnętrzne.
Znaki „jakości” wydawane poza systemem oceny zgodności np. Godła promocyjne, znaki promocyjne
(TERAZ POLSKA)
Zgodność z Polską Normą
- właścicielem znaku jest PKN
Znaki zgodności z normą BIS
System żwności wysokiej jakości.
Znaki…
… Polska sp.zo.o.
· TUV Nord Polska Sp zo.o.
· TUV Rheinland Polska Sp zo.o.
· KEMA Quality Polska Sp. Zo.o.
 DEKRA Certification Sp zo.o.
Strony zainteresowane certyfikacją:
· Klienci jednostek certyfikujących,
· Klienci organizacji , których systemy są certyfikowane,
· Organa władzy,
· Organizacje pozarządowe,
· Konsumenci i inni członkowie społeczeństwa.
Cel certyfikacji- ZAUFANIE, że system spełnia…
… i statusie
certyfikowanych jednostek,
ü Udostępnienie wniosków z auditów określonym stronom zainteresowanym
5. Poufność
6. Reagowanie na skargi.
Zarządzanie bezstronnością :
· Zakaz prowadzenia auditów wewnętrznych,
· Zakaz konsultingu,
· Zakaz podzlecania auditów jednostkom konsultingowym,
· Personel, który konsultował systemy zarządzania, nie może przez 2 lata brać udziału w
procesie certyfikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz