ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM

AKREDYTACJA i Znakowanie CE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

Wykład II AKREDYTACJA  Ocena zgodności - wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu, procesu, systemu,  osoby lub jednostki zostały spełnione.  Akredytacja-  procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna formal...

CERTYFIKACJA OSÓB

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

CERTYFIKACJA OSÓB   Dla kogo jest certyfikacja kompetencji?  Dla osób, które chcą :  ·  Zwiększyć swoją siłę przetargową w grze o etat/ zlecenie na rynku pracy,  ·  Uzyskać obiektywny dowód „inwestowania w siebie”  ·  Zdobyć potwierdzenie k...

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

CERTYFIKACJA WYROBÓW  Certyfikacja wyrobów    Obszar obowiązkowy          Obszar dowolny  (regulowany)             ( nieregulowany)    Ustawa o wyrobach budowlanych  Znak  budowlany  B -  przyznawany  jest  w  ramach  krajowego  systemu  znakowania  wyrobów  budowlanych,  w  odniesieniu,  do  któ...

Normalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM    Wykład I NORMALIZACJA  Przykłady normalizacji:  - szerokość drogi rzymskiej- 2,75 m, IV w p.n.e  - Piramida Cheopsa- jednolity moduł bu...

14 zasad Deming’a-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330

14 zasad Deming'a : Prowadź rutynowo usprawnienia produktów i usług Szczerze zaadoptuj nową filozofię jakości Uwolnij się od masowej inspekcji jakości Wybieraj dostawców nie tylko wg ceny, wybierz jednego dostawcę na długoterminową i bliską współpracę Ciągle wdrażaj poprawki do każdego procesu...

Audit jakości i terminy związane-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

AUDIT JAKOŚCI I TERMINY ZWIĄZANE Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Kryteria auditu . Zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie. Dowód z a...

Działy kwalitologii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Działy kwalitologii : Systematyka jakości- kwalitosystematyka jej zadaniem jest porządkowanie różnych zagadnień dotyczących jakości m.in. klasyfikacja czynników ja kościotwórczych i metod analizy jakości, systematyzuje i ujednolica terminologię wiedzy o jakości Historia jakości- kwalitogeneza zajmu...

Inżyniera jakości- kwalitologia stosowana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Inżyniera jakości zaliczana jest do kwalitologi stosowanej. Wykorzystuje się ją do czynnego kształtowania w systemach gospodarczych najkorzystniejszej i ekonomicznie uzasadnionej ilości z zastosowaniem własnych elementów metodologicznych konkretyzowanie informacji o jakości. Stanowi ona systemowo z...

Metody zarządzania jakością MZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Metody zarządzania jakością MZJ - charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością Do metod zarządzania jakością MZJ zalicza się: QFD Quality...

Narzędzia zarządzania jakością NZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Narzędzia zarządzania jakością NZJ - służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością Do NZJ zalicza się : Tradycyjne narzędzia jakości Nowe narzędzia jakości Tradycyjne to: Schemat blokowy Diagram przyczyn i skutków nazywany diagramem Ishikawy- wykre...