ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM - strona 2

note /search

Normy ISO-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Normy ISO p rzyjęte zostały przez CEN w 1991 r. i ustanowione przez PKNMiJ jako obowiązujące od dnia 1 października 1993r. Wymienione PN są identyczne z EN i są publikowane za zgodą CEN (siedziba Bruksela). Przedruk norm jest dozwolony tylko za zgodą PKNMiJ. W polskim przemyśle zespół międzynarodow...

Różnice między ISO 9001 2000 a ISO 9001 2008-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Różnice między ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 01Zalecanie by wdrażać SZJ uwzględniając otoczenie biznesowe, zachodzące w nim zmiany oraz związane z nim ryzyko. Wyjaśnienie gdzie i dla kogo norma ma zastosowanie. Dodanie do kryteriów oceny przedsiębiorstwa, zdolności do spełnienia wymagań ustawowych...

Typy i rodzaje auditów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Typy i rodzaje auditów Audit wewnętrzny Audit zewnętrzny Audit drugiej strony Audit trzeciej strony Audit pierwszej strony przeprowadzany jest przez auditorów wewnętrznych samego przedsiębiorstwa. Zmierza on do ustalenia czy systemy i procedury zapewniają konsekwentne doskonalenie wyrobów i usł...

Wybór modelu zapewnienia jakości-normy ISO 9001, 9002, 9003-opracowani...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

WYBÓR MODELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI- NORMY ISO 9001, 9002, 9003 Wybór modelu zapewnienia jakości jest zależy od zakresu i charakteru działania danej jednostki gospodarczej. Można więc wyróżnić trzy modele: Model 1 zgodny z Normą ISO 9001 (PN-EN 29001) gdy zachodzi konieczność udokumentowania przez j...

Zasada „ciągłego doskonalenia”- Kaizen-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Zasada „ciągłego doskonalenia”- Kaizen Jest ona rozwinięciem 5 punktu Deminga(ciągle należy szukać przyczyn powstających problemów, tak aby wszystkie elementy systemu produkcyjnego oraz związane z nimi działania stawały się coraz lepsze). Ogólnie każdy proces wykazuje dwojakiego rodzaju odchylenia ...

Zasady zarządzania jakością ZZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

Zasady zarządzania jakością ZZJ - określają stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników do ogólnie zrozumianych problemów jakości Do zadań zarządzania jakością ZZJ zalicza się : Zasady Deminga Zasada „ciągłego doskonalenia procesów” (Kaizena) Zasada „zera defektów” Zasada pracy zespołowej ZZJ...

Audit jakości procesu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Audit jakości procesu Jego zadaniem jest określenie zgodności z procedurą, a także ocena skuteczności przyjętych sposobów postępowania w całym procesie technologicznych lub tylko jego części np. wybranego etapu. Jego celem jest: ustalenie zdolności danej technologii do realizacji procesu zgodnie z...

Audit systemu jakości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Audit systemu jakości ma zbadać o tym czy w przedsiębiorstwie udokumentowano i wdrożono system zgodny z odpowiednimi wymaganiami oraz czy spełnia on warunku pozwalające na osiągnięcie wymaganej jakości wyrobu lub usługi. Jego działania opierają się na: badaniu dokumentów dotyczących wybranego obsza...

Audit usługi-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Audit usługi . Dotyczy oceny jakości usługi. powinien on dostarczać pełnych i precyzyjnych charakterystyk usługi podlegających ocenie klienta, oraz wartości dopuszczalne dla każdej charakterystyki usługi. Ponadto winien badać procedury dostarczania usługi oraz metody używane w procesie jej dostarc...

Audit wyrobu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Audit wyrobu służy jako narzędzie pomocnicze w sytuacji kiedy trzeba podjąć działania korygujące, Jego celem jest sprawdzenie skuteczności działań przewidzianych w systemie zapewnienia jakości w odniesieniu do wyrobu. Powinien on gwarantować iż wdrożone procesy i procedury prowadzą do powstania w...