Typy i rodzaje auditów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy i rodzaje auditów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Typy i rodzaje auditów Audit wewnętrzny
Audit zewnętrzny
Audit drugiej strony
Audit trzeciej strony
Audit pierwszej strony przeprowadzany jest przez auditorów wewnętrznych samego przedsiębiorstwa. Zmierza on do ustalenia czy systemy i procedury zapewniają konsekwentne doskonalenie wyrobów i usług dostarczanych klientom i użytkownikom tych wyrobów oraz usług. Audit ten przeprowadza się z kilku przyczyn:
Umożliwia skorygowanie niezgodności przed auditem zewnętrznym
Jest to mechanizm kontrolny wykorzystywany przez kierownictwo
Jest cennym źródłem systematycznej informacji o stopniu realizacji procesu
Ponieważ wymaga tego norma
Niezmiernie ważne jest, aby auditor był osobą niezależną tzn. wolną od uprzedzeń i nie podlegał wpływom. Niezależność auditora gwarantuje większą obiektywność oceny sytuacji badanego procesu. Audity pierwszej strony można przeprowadzać :
W ramach całej organizacji
W różnych siedzibach danej organizacji, w przypadku kiedy organizacja nie jest skupiona w jednym miejscu
W wybranych działach danej organizacji
Audit drugiej strony jest rodzajem auditu zewnętrznego, przeprowadzany przez nabywcę u potencjalnego lub aktualnego dostawcy. Celem takiego auditu jest zebranie odpowiednich informacji potrzebnych do porównania źródeł zaopatrzenia. Często strona druga bierze pod uwagę wyniki auditu trzeciej strony, w celu zasięgnięcia informacji o swoim poddostawcy.
Dostarcza informacji wejściowych do procesu selekcji i wyboru, a także doskonalenia wyboru dostawców
Jest cennym narzędziem komunikacji werbalnej, co zwiększa wzajemne porozumienie pomiędzy nabywcą i jego dostawcą w sprawie zrozumienia wymogów dotyczących jakości wyrobów
W przypadku ujawnienia niedociągnięć ze strony dostawcy, nabywca może uruchomić odpowiednie mechanizmy nadzoru, by system dostawcy spełniał jego wymogi.
Audit trzeciej strony jest auditem zewnętrznym, przeprowadzanym przez jednostkę niezależna zwaną instytucją certyfikującą która po satysfakcjonującym- zakończeniu procedury auditowej przyznaje przedsiębiorstwu certyfikat jakości i rejestruje go jako spełniający wymogi normy. Informacje jakich dostarcza tego typu audit to: Rzetelna i wiarygodna informacja o funkcjonowaniu systemu opartego na wybranej normie
Informacja o działającym systemie jest dokładna ponieważ działania auditowi obejmują wszelkie powiązania i zależności od najniższych do najwyższych szczebli wewnątrz przedsiębiorstwa
dostępna dla obu stron w postaci wyniku auditu, strona pierwsza potrzebuje informacji do użytku wewnętrznego, strona druga wykorzystuje informacje w szerszym zakresie, ale rzadko je rozpowszechnia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz