Audyt jakosci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt jakosci - strona 1

Fragment notatki:

Audyt pierwszej strony Auyit drugiej strony Audyt drugiej strony Audyt trzeciej strony Rys. Systematyka audytów jakości z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. (źródło: oprac. własne).
Geneza i przyczyny przeprowadzania audytów Rozwój systemów zapewnienia jakości związany jest z ukształtowaniem się nowych, zupełnie odmiennych od dotychczasowych stereotypów relacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami materiałów, elementów kooperacyjnych, wyrobów i usług. Już w latach sześćdziesiątych w krajach o gospodarce rynkowej odbiorcy i zleceniodawcy chcąc upewnić się co do solidności swoich kooperantów, zaczęli przeprowadzać u nich badania i oceny możliwości utrzymania ustabilizowanego poziomu jakości dostaw, zgodnie z wymogami technicznymi zawartymi w umowie. W ten sposób z czasem wykształciła się praktyka tzw. auditów jakości.
Termin „quality audit”, którego definicja była stopniowo rozbudowywana i uściślana wprowadzono po raz pierwszy w 1972 r. do trzeciego wydania Słownika EOQC (European Organization for Quality Control) [1], a następnie do kolejnych wydań tego słownika [2,3]. Definicja auditu jakości zamieszczona została również w międzynarodowej, a następnie w polskiej normie terminologicznej PN-ISO 8402 z 1996 r., i obecnie używana jest w takim właśnie znaczeniu [4].
Powołana w 1992 r. przez Prezesa byłego PKNMiJ Normalizacyjna Komisja Problemowa ds. Zapewnienia Jakości, opracowując Polską Normę - odpowiednik normy ISO 8402, przetłumaczyła i zredagowała definicję auditu jakości w następującym brzmieniu: „audit jakości to usystematyzowane i niezależne badanie, mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów”.


(…)

… usługi”.
Znaczenie auditów jakości, w tym zwłaszcza auditów systemu jakości, wzrosło po przyjęciu w 1987 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) norm serii 9000: „Zarządzanie jakością, systemy zapewnienia jakości”. W normach tych przedstawione są między innymi trzy modele systemu zapewnienia jakości, które mogą być wprowadzone w przedsiębiorstwie pełniącym rolę dostawcy. Modele…
… odnośnikiem w trakcie przeprowadzania wszystkich rodzajów auditów systemu jakości, jest tzw. Księga Jakości. Opisane są w niej ogólne dyspozycje przyjęte przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia wymaganej jakości wyrobów i usług. Inaczej mówiąc, jest to dokument opisujący system zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie.
Konieczność przeprowadzania auditów pierwszej strony wynika z postanowień norm PN-ISO…
… i mogą być rozpatrywane podczas auditu;
KSIĘGI JAKOŚCI, PROCEDUR, INSTRUKCJI - wymagania zawarte w tych dokumentach są to wymagania określone przez kierownictwo firmy, według których ma ona działać, zatem będą stanowić podstawę auditu;
NORMY SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI - (np. normy PN-ISO 9001); jeśli firma chce być zgodna z takim dokumentem, jej procedury muszą obejmować wymagania tej normy. Będzie ona stanowiła…
… także klientów.
Literatura
Słownik EOQC: Glossary of terms used in the management of quality. Wydanie 3, 1972.
Słownik EOQC: Glossary of terms used in the management of quality. Wydanie 5, 1981.
Słownik EOQC: Glossary of terms used in the management of quality. Wydanie 6, 1989.
PN-ISO 8402 - 1996, Jakość - Terminologia.
Katalog norm europeejskich i przewodników ISO/IEC dotyczących systemów jakości. Biblioteka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz