Audit jakości i terminy związane-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audit jakości i terminy związane-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

AUDIT JAKOŚCI I TERMINY ZWIĄZANE
Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.
Kryteria auditu . Zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie.
Dowód z auditu . Zapisy, stwierdzenie faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania.
Ustalenia z auditu . Wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu.
Wniosek z auditu. Wynik z auditu przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu.
Klient . Osoba lub organizacja występująca o wykonanie auditu.
Auditowany . Organizacja poddawana auditowi.
Auditor . Osoba mająca kwalifikacje do przeprowadzania auditów.
Zespół audytujący . Jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit, wspomaganych przez ekspertów technicznych jeżeli jest to wymagane.
Ekspert techniczny . Osoba, która służy zespołowi audytującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami.
Program auditów . Zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w ramach czasowych i mających określony cel.
Plan auditu. Opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem.
Zakres Auditu . Obraz i granice auditu.
Kompetencje. Wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz