Wybór modelu zapewnienia jakości-normy ISO 9001, 9002, 9003-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór modelu zapewnienia jakości-normy ISO 9001, 9002, 9003-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYBÓR MODELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI- NORMY ISO 9001, 9002, 9003 Wybór modelu zapewnienia jakości jest zależy od zakresu i charakteru działania danej jednostki gospodarczej.
Można więc wyróżnić trzy modele:
Model 1 zgodny z Normą ISO 9001 (PN-EN 29001) gdy zachodzi konieczność udokumentowania przez jednostkę gospodarczą zdolności zapewniania jakości w zakresie: projektowania, konstruowania, wytwarzania, instalowania i obsługiwania. Model 2 zgodny z Normą ISO 9002(PN-EN 29002) gdy zachodzi konieczność udokumentowania zdolności zapewnienia jakości w zakresie: wytwarzania, instalowania Model 3 zgodny z Normą ISO 9003(PN-EN 29003) gdy zachodzi konieczność udokumentowania zdolności zapewnienia jakości w zakresie: kontroli i badań ostatecznych.
Ważnym elementem systemu jest zarządzanie jakością, rozumiane jako ogól funkcji zarządzania, określający i wdrażający politykę jakości, (wytyczne do „Zarządzania jakością i elementami systemu jakości” podane są w normie ISO 9004)
ISO 9001
ISO 9002
ISO 9003 Projektowanie, konstruowanie, produkcję, instalowanie i serwis Produkcję i instalowanie Kontrolę i badania końcowe 1.Odpowiedzialność kierownictwa
1.Odpowiedzialność kierownictwa
1.Odpowiedzialność kierownictwa
2.system jakości
2.system jakości
2.system jakości
3.przegląd umowy
3.przegląd umowy
3.przegląd umowy
4.sterowanie projektowaniem
4.--------
4.--------
5.nadzór nad dokumentacją i danymi
5.nadzór nad dokumentacją i danymi
5.nadzór nad dokumentacją i danymi
6. zakupy
6. zakupy
6. -------
7.nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta
7.nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta
7.nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta
8.identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
8.identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
8.identyfikacja i identyfikowalność wyrobu
9.sterowanie procesem
9.sterowanie procesem
9.------------
10.kontrola i badania
10.kontrola i badania
10.kontrola i badania
11.nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
11.nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
11.nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
12.status kontroli i badania
12.status kontroli i badania
12.status kontroli i badania
13.nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami
13.nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami
13.nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami
14.działania korygujące i zapobiegawcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz