CERTYFIKACJA OSÓB

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CERTYFIKACJA OSÓB - strona 1 CERTYFIKACJA OSÓB - strona 2 CERTYFIKACJA OSÓB - strona 3

Fragment notatki:


CERTYFIKACJA OSÓB   Dla kogo jest certyfikacja kompetencji?  Dla osób, które chcą :  ·  Zwiększyć swoją siłę przetargową w grze o etat/ zlecenie na rynku pracy,  ·  Uzyskać obiektywny dowód „inwestowania w siebie”  ·  Zdobyć potwierdzenie kompetencji od bezstronnych egzaminatorów.  Cel normy:  Osiągnięcie akceptowalnego powszechnie systemu oceniania organizacji zajmujących się certyfikacją  osób.  W Polsce jest 11 jednostek certyfikujących osoby, m.in. PCBC, Polski Związek Motorowy.      Rodzaje certyfikowanych osób:  1.  Osoby związane z systemami zarządzania  Auditorzy, pełnomocnicy, menadżerowie  2.  Osoby związane z ruchem drogowym  Rzeczoznawcy samochodowi, osoby związane z nauką jazdy  3.  Osoby związane z BHP  Wykładowca, specjalista, auditor BHP  4.  Specjaliści związani ze spawalnictwem  Różne metody spawania  5.  Specjaliści w zakresie badań nieniszczących  Badania wizualne , penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe UT,  6.  Specjaliści w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.  7.  Inspektor powłok antykorozyjnych.  Struktura organizacyjna  Zapewnienie zaufania do kompetencji, bezstronności i uczciwości jednostki np.  ·  Osoba prawna (wniosek o akredytację składa osoba prawna a nie wydzielony oddział,  ·  Udział  w  tworzeniu  polityk  i  zasad  certyfikacji  wszystkic  stron  zainteresowanych  bez  dominacji którejkolwiek ze stron,  ·  Komitet programowy odpowiedzialny za program certyfikacji,  ·  Jednostka nie powinna prowadzić szkoleń lub pomagać w opracowaniu programów szkoleń,  ·  Zatrudnić wystarczająco liczny personel,  ·  Polityka reklamacji,  ·  Ponoszenie odpowiedzialności za decyzje związane z proesem certyfikacji.  Komitet  programowy-  czuwający  nad  bezsrtonnością,  może  być  równocześnie  komitetem  programowym, jeżeli członkowie posiadają odpowiednie kompetencje.  Jednostki związane- takie, które łączą z jednostką certyfikującą:  ·  Wspólny właściciel,  ·  Wspólni członkowie zarządu,  ·  Porozumienia kontraktowe,  ·  Wspólne nazwy,  ·  Wspólny personel,  ·  Porozumienia nieformalne  Polityka zapewniająca bezstronność i poufność.  Jednosta  istotnie  zainteresowana  decyzjami  dotyczącymi  certyfikacji  lub  możliwość  wpływania  na  proces certyfikacji.  Opracowywanie i utrzymywanie programów certyfikacji.  Program powinien zawierać:  ·  Opis dziedziny, w której osoby będą certyfikowane,  ·  Opis wymagań dotyczących kwalifikacji/ kompetencji, wymagań dotyczących oceny, nadzoru  i ponownej certyfikacji,  ·  Stopień poparcia programu przez strony zainteresowane i dowód akceptacji przez nie treści  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz