Certyfikacja, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikacja, sem 6 - strona 1

Fragment notatki:

Certyfikować- oznacza stwierdzać za pomocą certyfikatu, zaświadczać certyfikatem wystawiać certyfikat czyli zaświadczenie pisemne o charakterze oficjalnym : pisemny dowód na co.
Certyfikacja- jest procedura w wyniku której strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia ze wyrób proces lub usługa są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, świadczący iż zidentyfikowany wyrób proces lub usługa są zgodne z określona norma lub innym dokumentem normatywnym.
Certyfikacja obowiązkowa- jest regulowana przez prawo. Prawo określa wymagania dotyczące przedmiotu regulacji a ocena zgodności z tymi wymaganiami jest obowiązkowa. Oceną zgodności zajmują się właściwe z mocy prawa jednostki urzędowe.
Ocena zgodności- działanie obejmujące: badanie, kontrole, certyfikację ę i akredytację mające na celu wykazywanie ze wyspecjalizowane wymagania dotyczące wyrobu procesy systemu osoby lub jednostki zostały spełnione. ISO/IEC 17000:2004
Producent może samodzielnie dokonać oceny zgodności wyrobu, wystawiając deklaracje zgodności lub wymagania rynku zmuszają go do uzyskania certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Normy określające zasadnicze wymagania wskazane w dyrektywie noszą nazwę norm zharmonizowanych z dyrektywą.
▪Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w prawie nakłada na wprowadzającego wyrób do obrotu obowiązek właściwego oznakowania.
Oznakowanie EC- oznacza pozytywny wynik oceny zgodności wyrobu z wymaganiami wszystkich dyrektyw mających zastosowanie do tego wyrobu. ▪ustawa z 2000r. o systemie oceny zgodności stworzyła podstawy prawne do wprowadzenia w Polsce unijnego systemu zgodności opartego na dyrektywach Nowego Podejścia i znaku „CE”
Certyfikacja- wystawienie oświadczenia na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonego przez stronę trzecią przeglądu dotyczącego spełnienia wyspecyfikowanych wymagań w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów lub osób
Akredytacja- służy formalnemu wykazaniu kompetencji ocenianej jednostki do wykonywania określonych zadań dotyczących oceny zgodności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz