Znak bezpieczeństwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znak bezpieczeństwa-opracowanie - strona 1 Znak bezpieczeństwa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ustawa z dnia 22-01-2001 r. o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Obowiązuje od dnia 07-09-2001 roku. Określa:
ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów
zasady i tryb przeciwdziałania naruszeniom wymagań
organy sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem produktów
Produkt bezpieczny - produkt, który w warunkach używania nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumenta.
Znak Bezpieczeństwa: zastrzeżony przez PCBC
obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa podlegają wyroby krajowe i importowane, które mogą stwarzać zagrożenie lub służą ratowaniu życia, zdrowia i środowiska;
powinien być:
czytelny
umieszczony na wyrobie w sposób trwały
na wyrobach importowanych dodatkowo informacja „wyrób importowany przez..”
certyfikacja wydawana na 3 lub 5 lat.
Oznaczenie CE: znak zgodności z dyrektywami tzw. nowego podejścia
gwarantuje niezbędny poziom bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i środowiska
jest obowiązkowe w krajach UE;
gwarantuje zastosowanie właściwych procedur oceny zgodności
oznacza zgodność wyrobu ze wszystkimi dotyczącymi go wymaganiami UE
dotyczy:
zabawek, materiałów budowlanych, sprzętu telekomunikacyjnego, maszyn, środków ochrony osób, aktywnych wszczepów medycznych (implantów).
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy (czyli strony odpowiedzialnej za wyrób) stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
Postać - drukowana lub stemplowana.
Znak zgodności z PN: zastrzeżony przez PKN
nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji;
wskazuje, że wyrób jest zgodny z wymaganiami
znakiem tym, może być oznaczony wyrób:
* spełniający wszystkie wymagania PN;
*który uzyskał certyfikat zgodności
znak dobrowolny;
wydanie certyfikatu - po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny (na okres 3 lat).
Znaczenie:
promocja wyrobu;
pewność, że wyrób spełnia wszystkie wymagania PN, a proces produkcyjny jest nadzorowany przez jednostkę certyfikującą.
Znak jakości Q: znak zastrzeżony przez PCBC
potwierdza wysoka jakość wyrobu
mogą go otrzymywać wyroby:
produkowane w kraju
produkowane seryjnie, w sposób stabilny i powtarzalny
wyróżniające się znacznie wyższymi niż przeciętna walorami użytkowymi, zdrowotnymi oraz niższą niż przeciętna materiałochłonnością i energochłonnością
spełniające wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz