Harmonizacja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Harmonizacja - wykład - strona 1 Harmonizacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie jakością - wykład 2
Przedmiotem harmonizacji są wyłącznie przepisy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska. Dyrektywy harmonizacyjne zawierają tylko zasadnicze wymagania, natomiast szczegóły techniczne zawarte są w odpowiednich zharmonizowanych normach europejskich EN, których stosowanie jest dozwolone. Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej skierowanym do państw członkowskich. Nakłada na nie obowiązek wydania w określonym terminie własnych przepisów krajowych wprowadzających w życie treść dyrektywy. W przypadku dyrektyw, przepisy krajowe muszą być w pełni zgodne z ich postanowieniami, wszelkie krajowe regulacja sprzeczne muszą zostać uchylone.
Państwa członkowskie zachowują swobodę wyboru formy w jakiej wprowadzają przepisy krajowe np. poprzez ustawę, rozporządzenie lub inny akt prawny. Nowe Podejście zostało uzupełnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podejście do badań i certyfikacji, określa obowiązujące w Unii Europejskiej zasady oceny zgodności wyrobów z przepisami i normami tam stosowanymi. W ramach Globalnego Podejścia wyodrębniono osiem podstawowych modułów, na których mogą być oparte procedury oceny zgodności zastosowane w poszczególnych dyrektywach: ustalono kryteria doboru tych modułów, a także zasady stosowania oznaczenia CE. Znak CE dla produktu jest paszportem Europejskim potwierdzającym zgodność z dyrektywą danej grupy wyrobów np. Zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia medyczne, wyroby elektryczne.
Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne
CEN
CENEJEC
„New Approach”
ETSI
EA
IEC
ISO
WSSN
IAF - International Accreditaion Forum, INC
ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation
EA jest organizacją nonprofit. Zostało one utworzone w listopadzie 1997 roku, a zarejestrowane, jako stowarzyszenie, w czerwcu 2000 r. w Holandii. EA skupia jednostki akredytujące, prowadzące akredytację we wszystkich dziedzinach działań związanych z oceną zgodności, w tym:
Wzorcowanie
Badanie
Inspekcję
Certyfikację wyrobów
Certyfikację osób
Certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS)
Certyfikację systemów zarządzania środowiskowego (EMS) i EMAS
Przynależność do EA jest otwarta tylko dla uznanych krajowych jednostek, akredytujących, reprezentujących państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTRA, pochodzące z geograficznego obszaru Europy.
Akredytacja: uznanie przez krajową jednostkę akredytującą (PCA - Polskie Centrum Akredytacji) kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej lub laboratorium do wykonania określonych działań. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz