Rada do spraw monitoringu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada do spraw monitoringu - strona 1 Rada do spraw monitoringu - strona 2

Fragment notatki:

RADA DS. MONITORINGU: Zadania Rady ds. Monitoringu:
przedstawienie jednostek badawczo - rozwojowych
Sprawy związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby analizy ryzyka a w szczególności:
przygotowywanie perspektywistycznych kierunków badań monitoringowych;
przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych
opiniowanie wykorzystanych badań w odniesieniu do założonych celów i uzyskiwanych wyników;
współudział w upowszechnianiu wyników badań
współpraca z organami urzędowej kontroli żywności
doradztwo naukowe na rzecz organów urzędowej kontroli żywności.
URZĘDOWA KONTROLA ŻYWNOŚCI Rozporządzenie (UE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29-04-2004r. dotyczy urzędowej kontroli wykonywanej dla zapewnienia weryfikacji zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, zasadami zdrowia i opieki zwierząt.
Rozporządzenie 852/2004 z 29-04-2004r ustanawia ogólne zasady higieny dla pasz i artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i nie zwierzęcego i zastępuje obecną dyrektywę HACCP 93/43/EC, ale zawiera więcej niż tylko jedną legislację HACCP.
Rozporządzenie 853/2004 z 29-04-2004r ustanawia zasady higieny właściwe dla żywności pochodzenia zwierzęcego dla operatorów biznesy żywnościowego stanowiących swoiste zagrożenie dla zdrowia człowieka. Te zasady są uzupełnieniem zasad ustanowionych w rozporządzeniu 852/2004. Pakiet „higieniczny” uzupełniają: Rozporządzenie 854/2004 z 29-04-2004r ustanawiające zasady postępowania właściwe dla organizacji urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez człowieka.
Dyrektywa Rady 2002/99/EC z 16-12-2002r ustanawiająca zasady dotyczące zdrowia zwierząt rządzące produkcją, przetwórstwem, dystrybucją i wprowadzeniem produktów pochodzenia zwierzęcego do konsumpcji dla człowieka.
Dyrektywa 2004/41/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 21-04-2004r uchylająca pewne dyrektywy dotyczące higieny żywności i warunków zdrowotnych produkcji i umieszczania na rynku pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji dla człowieka i dokonujące poprawki w dyrektywach Rady 89/662/EEC i 92/118/EEC i decyzji Rady 95/408/EC.
Rozporządzenie 882/2004 z 29-04-2004r. wchodzi w życie 01-01-2006r.
Postępowanie urzędowej kontroli w celu ustalenia zgodności z:
prawem żywnościowym
prawem paszowym
zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu i pewne aspekty zdrowia i dobrostanu roślin.
Nie dotyczy: weryfikacji zgodności z zasadami organizacji wspólnego rynku produktów rolnych.


(…)

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne uprawnione organy w ramach ich kompetencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

… dla zdrowia i życia ludzi oraz dobrostanu zwierząt i roślin;
ochrona interesów konsumenta
Rozporządzenie 882/2004
Opierając się na obowiązujących horyzontalnych i sektorowych przepisach łączy je i tworzy...
Zasadniczymi elementami są:
Kryteria działania kompetentnych i odpowiedzialnych za żywność i pasze instytucji publicznych (urzędowej kontroli żywności, UKŻ) i zasady ich działania w zakresie:
Pobierania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz