Opracowane pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania z egzaminu - strona 1

Fragment notatki:

Dodatkowo znajdują się w niej informacje takie jak: przeznaczenie konsumenckie, weryfikacja jej cel- okoliczności i metody, RASFF, różnica między wartością krytyczną a wartością docelową, warunki zwolnienia wyrobu i postępowanie z wyborem niezgodnym, rozdzielnik.

Notatka jest dopełnieniem wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu z przedmiotu systemy zapewniania jakości.

rodzaje zagrożeń w żywności ich źródła 2. źródła wytycznych, zaleceń do opracowania programu warunków wstępnych 3. wymień organy urzędowej kontroli żywności i ich funkcje 4. monitoring jakie elementy zawiera 5. zadania zakładowego zespołu ds. HACCP 6. co to jest CCP 7. przeznaczenie konsumenckie czego dotyczy 8. weryfikacja jej cel okoliczności i metody 9. co to jest RASFF 10. czym się rożni wartość krytyczna od wartości docelowej (wytłumacz na przykładzie) 11. warunki zwolnienia wyrobu i postępowanie z wyrobem niezgodnym 12. co to jest rozdzielnik
1.Zagrożenia chemiczne:olej,paliwo,metale ciężkie,środki czystości,ochrony roślin,farby,antybiotyki,leki weterynaryjne:surowce,materiały opakowaniowe,maszyny,urządzeniaMikrobiologiczne:ścieki,grzyby,pierwotniaki,wirusy,bakterie:człowiek,szkodniki,zaniechanie higieny,surowceFizyczne:szkło,gwoździe,piasek,kamyk,kości,ości,pestki,skórki,plastik,sznurek,biżuteria,guziki,włosy,paznokci:surowce,opakowania,człowiek,szkodniki
2.Wytyczne i zalecenia
Wytyczne i zalecenia dotyczące GMP/GHP
*Kodeks Żywnościowy, a szczególności Zalecany Międzynarodowy Kodeks Praktyki. Ogólne Zasady Higieny Żywności.
*Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
*Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
*Norma PN-ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
Uzupełnieniem tych wytycznych są wszelkie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia konkretyzujące wymagania sanitarno-weterynaryjne d;a poszczególnych branż przemysłu spożywczego.
3. Organami urzędowej kontroli żywności są:
1) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PaństwowejInspekcji Sanitarnej, w odniesieniu do:
a) żywności niezwierzęcegopochodzenia produkowanej i wprowadzanej do obrotu, przywożonej z państw niebędącychczłonkami Unii Europejskiej oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw,
b) produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do obrotu, c) prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) organy Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zgodnie z obowiązującym prawem regulowanym stosownymi ustawami urzędowy nadzór nad jakością zdrowotną żywności przypisywany jest jednostkom kontrolnym: • Państwowa Inspekcja Sanitarna, • Inspekcja Weterynaryjna, • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

(…)

…  może  się  odbywać  przy  pomocy  następujących  metod :
·        auditów  wewnętrznych
·        auditów  zewnętrznych
·        testów  losowo  pobieranych próbek
ankiet  przeprowadzanych  wśród  użytkowników  systemu
9.RASFF-Rapid Alert System for Food and Feed -europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. Obejmuje państwa członkowski UE,Komisję…

- Przeszkolić ludzi na określonych stanowiskach, mających realizować określone zadania
- Wdrożyć system HACCP
6.CCP-Krytyczny Punkt Kontroli,miejsce w procesie produkcji żywności posiadające kluczowe znaczenie dla jej bezpieczeństwa.Czynność lub etap procesu,gdzie można zastosować środki kontroli w celu: zapobieżenia wystapienia zagrożenia,,wyeliminowania zagrożenia,ograniczenia zagrożenia do zaakceptowanego…
… do produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zgodnie z obowiązującym prawem regulowanym stosownymi ustawami urzędowy nadzór nad jakością zdrowotną żywności przypisywany jest jednostkom kontrolnym: • Państwowa Inspekcja Sanitarna, • Inspekcja Weterynaryjna, • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, • Inspekcja Handlowa. W Polsce do sprawowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz