Prawo żywnościowe - strona 2

note /search

Struktura logiczna symboli kodowych

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Struktura logiczna symboli kodowych: 1) dla EAN - 13: xxx tzw. flaga lub prefiks - oznacza kraj pochodzenia numer producenta numer indywidualny produktu x cyfra kontrolna 2) dla EAN - 8: xxx prefiks kraju numer produktu x cyfra kontrolna Prefiksy nadawane przez IANA: 00-09 USA i Kanada...

Prawo żywnościowe-wtęp

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prawo żywnościowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 959

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE - zespół norm (aktów) prawnych ustalających zasady wytwarzania i obrotu surowcami, żywnością oraz przedmotami użytku, wchodzącymi w kontakt z nimi w zakresie niezbędnym do ochrony i zaspokojenia oczekiwań konsumenta:. zespół postanowień prawnych, które regulują: - produkcję - p...

Zasady ogólne prawa żywnościowego

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prawo żywnościowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1176

ZASADY OGÓLNE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Artykuł 5 Cele ogólne Prawo żywnościowe ma za zadanie realizację jednego lub więcej ogólnych celów dotyczących... Jest również pierwsza regulacja prawa UE, która zdefiniowała pojęcie „żywności”. W art.2: „Dla celów niniejszego rozporządzenia „żywność” (lub „śr...

Znak bezpieczeństwa-opracowanie

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prawo żywnościowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Ustawa z dnia 22-01-2001 r. o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Obowiązuje od dnia 07-09-2001 roku. Określa: ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów zasady i tryb przeciwdziałania naruszeniom wymagań organy sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem produktów Produkt bezpieczny - produkt,...

Kryteria dotyczące jednostek certyfikujących

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Kryteria dotyczące jednostek certyfikujących: bezstronność kompetencja personelu przeprowadzającego certyfikację poufność postępowania certyfikującego (informacje o przeprowadzanych działaniach nie mogą być udzielane osobom trzecim); przetrzymywanie dokumentacji dotyczącej certyfikacji wyrobu w s...