Zasady ogólne prawa żywnościowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ogólne prawa żywnościowego - strona 1 Zasady ogólne prawa żywnościowego - strona 2 Zasady ogólne prawa żywnościowego - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY OGÓLNE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Artykuł 5
Cele ogólne
Prawo żywnościowe ma za zadanie realizację jednego lub więcej ogólnych celów dotyczących...
Jest również pierwsza regulacja prawa UE, która zdefiniowała pojęcie „żywności”.
W art.2:
„Dla celów niniejszego rozporządzenia „żywność” (lub „środek spożywczy”) to :substancje lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone lub przewidywane do spożycia przez człowieka.”
„Środek spożywczy” - Żywność obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje w tym wodę, włączone sposób zamierzony podczas jej wytwarzania, przygotowanie żywności.
Definicja ta obejmuje wodę zgodnie z definicji w art.6.
Dyrektywy 98/83/WE bez uszczerbku dla wymogów Dyrektyw 80/778/EWG i 98/838WE.
„Środek spożywczy” nie obejmuje: paszy;
zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi;
roślin przed dokonaniem zbiorów;
produktów leczniczych;
kosmetyków;
tytoniu, wyrobów tytoniowych;
narkotyków lub substancji psychotropowych.
System „tracking and tracing”: “tracking” - możliwość określenia w każdym momencie pochodzenia produktu, każdego dodatku i rodzaju procesu użytego produkcji;
„tracing” - możliwość określenia dla każdego produktu czasu i miejsca dostawy i późniejsze jego losy (usprawnienie wycofania z rynku); pasze, surowce rolne (procesy przetwórcze);
System ten działa w obu kierunkach w łańcuchu żywnościowym: wstecz do surowców i naprzód do odbiorcy końcowego. Jego celem jest bezpieczeństwo produktu w łańcuchu, prostota i przejrzystość poprzez sprawny system informacji.
Traceability - identyfikowalność: System zapewniający identyfikację producenta, przetwórcę, dystrybutora żywności, pasz i zwierząt - przetwarzanych na żywność.
Operatorzy winni być w stanie identyfikować etap poprzedzający i następujący.
Traceability spełnia 3 funkcje :
zbieranie i przechowywanie informacji przez każde z ogniw łańcucha żywnościowego - informacji specyficznych dla partii żywności (pasz), począwszy od produkcji pierwotnej poprzez ogniwa łańcucha do finalnego odbiorcy - konsumenta.
Przekazywania koniecznych informacji do innych uczestników łańcucha, np. poprzez przekazywanie specyfikacji jakościowej
Zarządzania danych, udostępniania pożądanych informacji klientowi, zarządzania jakością.
Rozporządzenie (EC) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
Definicja: możliwość podążania śladem „oznacza możliwość śledzenia przemieszczania się żywności, paszy, zwierząt hodowlanych lub substancji przeznaczonej do dodania lub która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzani i dystrybucji.”


(…)

… materiałów, są pod kontrolą!!
Analiza ryzyka - postępowanie składające się z 3 elementów powiązanych ze sobą:
Ocena ryzyka
Zarządzanie rynkiem
Informowanie o ryzyku
Ocena ryzyka - naukowe określenie niekorzystnych dla zdrowia efektów znanych lub potencjalnych będących skutkiem reakcji człowieka na zagrożenia pochodzące z żywności. Proces ten składa się z:
identyfikacji zagrożeń
charakterystyki zagrożeń…
… (Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności):
wydawanie na życzenie Komisji, krajów członkowskich i Parlamentu niezależnych opinii naukowych;
doradztwo w zakresie wsparcia technicznego polityki i rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz roślin
zbieranie i analiza danych dotyczących żywienia i diety, ekspozycji ryzyka i monitorowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz