Prawo żywnościowe-wtęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo żywnościowe-wtęp - strona 1 Prawo żywnościowe-wtęp - strona 2 Prawo żywnościowe-wtęp - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE - zespół norm (aktów) prawnych ustalających zasady wytwarzania i obrotu surowcami, żywnością oraz przedmotami użytku, wchodzącymi w kontakt z nimi w zakresie niezbędnym do ochrony i zaspokojenia oczekiwań konsumenta:.
zespół postanowień prawnych, które regulują:
- produkcję
- przetwórstwo
- przechowywanie
- transport
- sprzedaż żywności
Nie obejmują gospodarstw domowych!
Nie obejmują zasad i sposobu żywienia np. w żłobkach.
Obejmują gospodarstwa agrotechniczne.
Cel: stworzenie podstaw formalnych dla dostarczenia żywności pełnowartościowej pod względem odżywczym i bezpiecznej dla zdrowia (czyli szeroko pojęta ochrona konsumenta).
Prawo żywnościowe koncentruje się na: Ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów;
Zagwarantowaniu prawa konsumenta do informacji i przestrzegania zasady uczciwości transakcji;
Likwidacji barier w handlu żywnością
Spełnieniu wymogów konsumenta, co do jakości wyrobów poprzez:
a) zapewnienie poziomu minimum
b) wdrożenie regulacji prawnych sprzyjających działaniem projakościowym.
Proces tworzenia nowożytnego Prawa Żywnościowego: 910 r.p.n.e. - archaiczne kodeksy higieniczne
900r.n.e - Powstanie Państwa Polskiego
1991 r. - UE
Akty prawne RP: Powszechnie obowiązujące: Wiążą wszystkich; zarówno podmioty państwa jak również obywateli i wszystkie podmioty znajdujące się pod jurysdykcję RP oraz podmioty prawne
Wewnętrzne obowiązujące (miejscowe): Przepisy prawne obowiązujące tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.
Akty prawa powszechnie obowiązującego: KONSTYTUCJA - ustawa zasadnicza, ma najwyższą moc prawną w RP, inne akty prawne muszą być z nią niesprzeczne. USTAWA - akt normatywny ustanawiający normy: generalne - kierowane do pewnej klasy adresatów, wyróżnionych ze wzgl na ich wspólną cechę;
abstrakcyjne - ustanawiające pewne wzorce zachowań.
Ustawy wchodzą w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw R zeczpospolitej. RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE: Usytuowane są poniżej Konstytucji, z którą powinny być zgodne, mają moc prawną ustawy, warunkiem transformacji umowy międzynarodowej do krajowego porządku prawnego jest opublikowanie w „ Dzienniku Ustaw RP”. ROZPORZĄDZENIE: Akt normatywny ściśle związany z ustawą, akt wykonawczy do wcześniej opublikowanej ustawy. Wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia (zwanego delegacją urzędową) zawartego w ustawie. Upoważnienie określa organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści tego aktu prawnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz