ustawodawstwo żywnościowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustawodawstwo żywnościowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ustawodawstwem żywnościowym w ramach UE zajmuje się wiele współpracujących ze sobą instytucji:
- Komisja Wspólnot Europejskich, która odgrywa najważniejszą rolę w harmonizacji i jest inicjatorem propozycji i zleceń.
- Grupa Robocza ds. Żywności, zajmująca się przygotowaniem projektów aktów prawnych dot. żywności.
- Stały Komitet ds. Żywności, organ opiniodawczy Komisji Wspólnot Europejskich.
- Rada Ministrów UE, organ decyzyjny zatwierdzający akty prawne
- Parlament Europejski, rola konsultacyjna
- Komitet Naukowy ds. Żywności, udzielający bezstronnych naukowych porad związanych z ochrona zdrowia, bezpieczeństwem konsumentów, składem żywności, stos. dod. do żywności i zanieczyszczeniami. Prawo UE jest ustanowione aktami prawnymi:
- Rozporządzenia - obowiązują w całości we wszystkich państwach członkowskich
- Dyrektywy - adresowane do krajów członkowskich i są dla nich wiążące w zakresie celów jakie mają być osiągnięte. Sposób i metody wskazania treści dyrektyw do prawa krajowego zależy od decyzji danego państwa. C - są w dyskusji
L - obowiązują w prawie przepisy prawne, stosowane, zatwierdzone. Dyrektywy ramowe: substancje dodatkowe.
Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius) - utworzony przez FAO i WHO, którego celem jest ochrona zdrowia konsumentów oraz zapewnienie uczciwej praktyki w produkcji i handlu żywnością.
Komitet Europejski FAO i WHO ds. dodatków do żywności wpr. wartośc ADI.Wartość ta jest wyrażona w mg/kg masy ciała człowieka i obejmuje ogólną ilość substancji, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy może być pobierana przez człowieka ze wszystkich źródeł surowcowych przez całe zycie bez szkody dla organizmu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz