Analiza i ocena jakości żywności

note /search

Oznaczanie P - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Oznaczanie P Metoda wagowa Polega na strąceniu P w postaci fosforamolibdenu chinaliny i wagowym oznaczeniu wytrąconego osadu. Metodę tą poprzedzoną mineralizacją próbki na sucho zalecają polskie normy dla miesa i jego przetworów. Metoda spektofotowmetryczna Polega na przeprowadzeniu ortofosforanu(V...

Oznaczania zawartości Ca - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1393

Oznaczania zawartości Ca Metoda manganometryczna Polega na przeprowadzeniu wapnia w sól rozpuszczalną (np. CaCl2) poprzez minerlaizację. Następnie próbkę poddaje się dzaiłaniu kwasu szczawiowego (C2O4H2) V szczawianu amonu, co powoduje wytrącenie się szczawianu wapnia. Związek ten pod wpływem H2SO4...

Oznaczenie chlorku - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

OZNACZANIE CHLORKÓW Metoda argentometryczna Mohra Polega na miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorków mianowanym roztworem AgNO3 w obecności K2CrO4 jako wskaźnika. Podczas miareczkowania strąca się najpierw trudno rozpuszczalny osad chlorku srebram, a po przereagowaniu prawie wszystkich jonów Cl...

Oznaczenie zawartości polisacharydów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1547

Oznaczenie zawartości polisacharydów Są podstawową formą występowania węglowodanów w komórkach. Są polimerami zbudowanymi z tysięcy reszt monosacharydów, połączonych wiązaniami o-glikozylowymi Polisacharydy: Szkieletowe - najczęściej nie rozpuszczalne w wodzie, w bardzo małym stopniu pęczniejące ...

Błonnik pokarmowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1988

Błonnik Błonnik pokarmowy - zespół substancji ścian komórkowych roślin nietrawionych w przewodzie pokarmowym człowieka (opornych na działanie enzymów trawiennych). Jest to mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym (celuloza, hemicelulozy, pektyny, gumy, śluzy) i niepolisacharydownym (lig...

Sprawozdanie z ćw. z jakości i bezpieczeństwa żywności - omówienie...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Sprawozdanie z ćw. z jakości i bezpieczeństwa żywności. Badanie właściwości reologicznych skrobi. Zasada metody: W zlewce o pojemności 150 cm 3 przygotowano 100 g roztwory składające się z 5 g badanej skrobi i wody destylowanej. Otrzymaną zawiesinę...

Dodatki do żywności - omówienie - Komponent

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

DODATKI DO ŻYWNOŚCI (food additives) Są to substancje, które są dodawane do produktów zywnościowych dla polepszenia ich właściwości oraz atrakcyjności sensorycznej. Substancje normalnie nie spozywane jako żywność, nie będące typowymi składnikami żywności, posiadające lub nie- wartość odżywczą, któr...

Fałszowanie alkoholi - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

Fałszowanie alkoholi Koniak - wódka cytrynowa z regionu Cognac we Francji. Autentyczność konikau, metaxy, steck i brandy - chromatografia gazowa i spektometria masowa - określenie zawartości wieku składników lotnych, wykreślenie tzw. aromatogramu, który jest charakterystyczny dla oryginalnych wódek...

Jakość żywności - uwarunkowania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 966

Jakość żywności - uwarunkowania: - jakość surowca - metoda przetwarzania - warunki transportu i przechowywania Jakość surowców decyduje o jakości gotowego produktu. W czasie procesu produkcyjnego nie ma mozliwości wytworzenia produktów dobrej jakości dla zdrowia z nieodpowiednich surowców, zanie...

Metale ciężkie w żywności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Metale ciężkie w żywności Pierwiastki śladowe występują w sposób naturalny w środowisku człowieka. Pozytywnego działania na organizm człowieka nie stwierodzono w przypadku Hg, Pb i Cd. Przy wyższych (ponad naturalnych) stężeniach niebezpieczne mogą być także As, Cr, C, Cu, Ni, Mb iZn Do żywności ...