Analiza i ocena jakości żywności - strona 2

Metody badań autentyczności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Metody badań autentyczności Wśród technik analitycznych, ustalających zafałszowania lub oryginalność wyróżniamy: Chromatograf - eletroforet. Spektralne Izotopowe Immunologiczne Biologii molekularnej - chemometryczne HPLC - szerokie zastosowanie ma wysokosprawna chromatografia cieczowa w zestaw...

Metody oznaczania metali ciężkich - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Metody oznaczania metali ciężkich Metoda ASA - Metoda generacji wodorków (polega na wytwarzaniu lotnych wodorków niektórych pierwiastków i przetransportowaniu ich do komory absorpcyjnej, gdzie w podwyższonej temp następuje ich termiczny rozkład i powstanie wolnych atomów. Metoda ta pozwala na ozna...

Oznaczanie zawartości białka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3003

Oznaczanie zawartości białka Odczynniki strącające białko czyste: - jony metali ciężkich (Cu2+, Fe3+, Pb2+, Cd2+) - kwasy (fosforo(V)wolframowy, metafosforowy, trichlorooctowy) - alkohol 70% - działanie temperatury Białko strawne = (Norg - Nnieorg) *6,25 Nnieorg - azot nierozpuszczalny po tra...

Oznaczenie zawartości popiołu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POPIOŁU W produktach żywnościowych związki mineralne wystepuja w postaci nieorganicznej (jako tlenki, węglany, siarczany, krzemiany i chlorki) oraz w różnych połączeniach organicznych (z białkami, lipidami). Popiół jest to produkt pozostały po całkowitym spaleniu substancji or...

Oznaczanie zawartości tłuszczu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3962

Oznaczanie zawartości tłuszczu Tłuszcz surowy - to wszystkie składniki produktów żywnościowych, które można wyekstrahować za pomocą rozpuszczalnika organicznego i nie są lotne przy suszeniu trwającym 1 godzinę w temp. 105C. W skład tłuszczu surowego wchodzą: - tłuszcze właściwe - woski - sterydy ...

Oznaczenie zawartości wody - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WODY Zawartość wody w produkcie spozywczym jest to taka ilość wody, którą można w nim oznaczyć przy pomocy dostępnych i właściwych metod analitycznych. W surowcach i produktach spozywczych woda występuje jako woda wolna i zwiazana. Woda wolna jest rozpuszczalnikiem substancji...

Oznaczenie zawartości cukrów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4137

Oznaczenie zawartości cukrów Ogólny wzór węglowodanów CnH2mCm W analityce przyjmuje się oznacznie: - s. b. w. - substancje bezazotowe wyciągowe - s. b. w. = sucha sybstancja - (białko surowe + tłuszcz + popiół + włókno surowe)% Analiza węglowodanów - ilościowa - jakościowa Metody oznaczania cu...

Pektyny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Pektyny Pektyny - heteropolisacharydy Pektyny właściwe są łańcuchem kwau poligalakturonowego z bocznymi odgałęzieniami tworzonymi przez galaktozę i arabinozę. Pektyny są rozpuszczalne w zimnej i...

Analiza i ocena jakości żywności - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 560

Jakość z łac. qualitas- przymiot, cecha, charakter, jest to spełnienie oczekiwań konsumenta. To ogół cech i właściwości produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (PN-EN ISO 8402/1994). To stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości ...

Przechowywanie tłuszczów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1351

W czasie przechowywania tłuszczów i olejów może zachodzić: Zepsucie hydrolityczne - skwaśnienie Powodowane jest ono działaniem wody, a następnie światła i powietrza, jak również wpływem enzymu lipazy, znajdującego się w tkankach roślinnych i zwierzęcych. Z glicerydów uwalniają się wolne kwasy tłus...