Analiza i ocena jakości żywności - strona 3

Skrobia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1897

Skrobia występuje w produktach roślinnych w postaci ziarenek o średnicy 1 - 100 nm, o kształtach od owalnych (skrobia ziemniaczana) do wielościennych (skrobia kukurydziana). Ziarenka te są dobrze widoczne pod mikroskopem. Skrobia w zimnej wodzie jest prawie nierozpuszczalna. Podczas ogrzewania wodny...

Specjacja i analiza specjacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

Specjacja i analiza specjacyjna Specjacja - występowanie pierwiastków w różnych postaciach chem i fiz (połaczenie organiczne i nieorganiczne - np. ołów, różne stopnie utlenienia pierwiastków, np. chromu). Analiza specjacyjna polega na określeniu form występowania danego pierwiastka. Analiza ta jest...

Sposoby mineralizacji próbek - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1624

SPOSOBY MINERALIZACJ PRÓBEK ! Mineralizacja na sucho (spopielanie) Przebiega w atmosferze tlenu lub powietrza, w piecach muflowych (silitowych) lub mikrofalowych. Próbkę umieszcza się w tygach kwarcowych, porcelanowych lub platynowych. Procedura: Wstępne węglenie próbki nad palnikiem gazowym (nas...

Ustawodawstwo żywnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Ustawodawstwem żywnościowym w ramach UE zajmuje się wiele współpracujących ze sobą instytucji: - Komisja Wspólnot Europejskich, która odgrywa najważniejszą rolę w harmonizacji i jest inicjatorem propozycji i zleceń. - Grupa Robocza ds. Żywności, zajmująca się przygotowaniem projektów aktów prawnyc...

Zafałszowania żywności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

Zafałszowania żywności i metody ich wykrycia Środki spożywcze w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r to „produkty żywnościowe i ich mieszaniny zawierające składniki przeznaczone do odżywiania ludzi w stanie naturalnym ….. przetworzonym”. Jeśli skład środka spożywczego i...

Zafałszowania żywności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Zafałszowania żywności Środki spożywcze w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r to „produkty żywnościowe i ich mieszaniny zawierające składniki przeznaczone do odżywiania ludzi w stanie naturalnym ….. przetworzonym”. Jeśli skład środka spożywczego i jego właściwości zosta...

Białko - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Białko Białko jest głównym źródłem związków azotowych w artykułach spożywczych Obok białka w żywności występują produkty ich rozkładu - polipeptydy, peptydy oraz wolne aminokwasy a także związki niebiałkowe Azot zawarty w substancjach azotowych określa się mianem azotu ogólnego Białko surowe (bi...

Atrakcyjność sensoryczna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

ATRAKCYJNOŚĆ SENSORYCZNA Wygląd - suma wrażeń wzrokowych obejmuje: kształt, wielkośc, barwę, połysk, jakość opakowania. Zapach - suma wrażeń węchowych wywołana uwalniajacymi się substancjami lotnymi. Smakowitość - suma wrażeń zapachowo-smakowo-czuciowych odebiranych przy ocenie doustnej. Konsyst...

Oznaczanie żelaza - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

Oznaczanie żelaza Metody spektofotometryczne Polegają na pomiarze absorbancji: - barwnego kompleksu c-fenantroliny z jonami żelaza (II) po uprzedniej redukcji jonów Fe3+ chlorowodorkiem hydroksyaminy przy pH = 3-4 - czerwono zabarwionego ticyjanianu żelaza (III) maksimum absorbancji wyznaczonego...

Dyspozycyjność -omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

DYSPOZYCYJNOŚĆ Wielkość jednostkowa - wł. polegająca na stopniu przystosowania produktu do ilościowych potrzeb nabywcy. Trwałość - stopień zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami jakości w określonych warunkach transportu i przechowywania. Łatwość przygotowania - suma właściwości produktu isto...