Oznaczanie zawartości białka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości białka - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Oznaczanie zawartości białka
Odczynniki strącające białko czyste:
- jony metali ciężkich (Cu2+, Fe3+, Pb2+, Cd2+)
- kwasy (fosforo(V)wolframowy, metafosforowy, trichlorooctowy)
- alkohol 70%
- działanie temperatury
Białko strawne = (Norg - Nnieorg) *6,25
Nnieorg - azot nierozpuszczalny po trawieniu pepsyną
Azot ogólny - oznaczany metodą Kieldahla obejmuje:
- azot białek i amonokwasów
- azot związków amonowych i amielawych
Nie obejmuje:
- azotu białek nitrawych i heterocyklianch azotanów (III) i (V)
Oznaczenie zawartości białka - metody: Bezpośrednie
- biuretowa
- Lavry'ego
- Formylowa
- immunoenzymatyczna
- metody oparte na wbudowaniu barwników
- mm spektofotometryczne w zakresie podczerwieni
Pośrednie
- Kjeldahla
- Konfanyiego
- Dumasa
Inne metody - chromatograficzne - analiza składu aminokwasowego białek
- chromatografia cienkwarstwowa (TLC)
- chromatografia jonowymienna (EIC)
- ch. gazowa (GC)
- wysokosprawna ch. cieczowa (HPLC)
- elektroforeza - wykrywa i identyfikuje bb i aa
Metody bezpośrednie polegają na oznaczeniu ……, ….. …. Spektofotometrycznym zawartości bb znajdujących się w roztworze ….. na wagowym oznaczeniu wytrąconego z roztworu białka. Metody pośrednie polegają na oznaczeniu zawartości azotu, a następnie oblicza się zawartość białka za pomocą odpowiednich mnożników białkowych. Powszechnie stosowany mnożnik białkowy został wyznaczony na podstawie :
Przeciętna zawartość azotu w białku to 16%  16/100 (bo 100% bialka)  6,25
Metoda Kjeldahla
Jest metodą klasyczną, najczęściej stosowaną podczas oznaczania zawartości aztu ogólnego i składa się z trzech etapów:
Mineralizacja próbki prowadzona w kolbkach kieldahla lub próbkach ale też z długą szyjką Oddestylowanie amoniaku w aparacie Parnasa-Wagnera
Z tych trzech kwasów dodajemy do odbieralnika wskaźnik Tashimoto
Miareczkowanie zawartości odbieralnika, żeby go ilościowo oznaczyć
W analityce żywności oznacza się również zawartość azotu występującego w produkcie w różnych formach:
- azot białkowy i niebiałkowy - 2 frakcje azotu ogólnego
- azot aminowy występujący w grupie funkcyjnej NH2, oznaczany metodą van Stylca
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz