Oznaczenie chlorku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenie chlorku - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

OZNACZANIE CHLORKÓW
Metoda argentometryczna Mohra
Polega na miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorków mianowanym roztworem AgNO3 w obecności K2CrO4 jako wskaźnika. Podczas miareczkowania strąca się najpierw trudno rozpuszczalny osad chlorku srebram, a po przereagowaniu prawie wszystkich jonów Cl- powstaje brunatnoczerwony osad chromianu (V) srebra, którego pojawienie się sygnalizuje zakończenie miareczkowania.
Chromian (VI) srebra strąca się w roztworach o pH 6-10.
Cl- + Ag+ AgCl
CrO42- + 2Ag+ = Ag2 CrO4 K2CrO4 - żółty K2Cr2O7 - pomarańczowy Metoda argentometryczna Volharda
Wykorzystywana jest do określenia ilości chlorków w produktach zawierających dużo białek lub barwniki antocyjanowe. Metoda ta polega na związaniu wszystkich jonów Cl- znajd.się w zakwaszonej kwasem azotowym próbce z dodanym w nadmiarze mianowanym roztworem AgNO3. Cl- + Al+ = AlCl Pozostałość niewykorzystanego azotanu (V) srebra odmiareczkowuje się mianowanym roztworem trocyjanianu (III) amonu lub potasu w obecności ałunu żelazowo-amonowego jako wskaźnika.
SCN- + Ag+ = AgSNC
Po związaniu azotu (V) srebra tiocyjanian reaguje z ołowiem tworząc krwisto-czerwone kationy FeSCN2+ 3SCN- + NH4Fe(SO4)2 = Fe(SCN)3+NH4+2SO42- Metody Volharda można stosować niezależnie od pH roztworu.
Metoda zalecana jest do mięsa i przetworów mięsnych. Badana próbka ekstraktowana jest gorącą wodą, następnie w ekstrakcie przeprowadza się strącanie białek, a po przesączeniu próbki dodaje azotanu (V) srebra, które nadmiar odmiareczkowuje się tiosiarczanem potasu. Miareczkowanie merkurometryczne: Polega na miareczkowaniu próbki azotanu (V) rtęci(I) (Hg2(NO3)2). Ten sposób oznaczania chlorków stosuje się rzadziej, ze względu na toksyczność związków rtęci. 2Cl- + Hg22+ = Hg2Cl2
Metody potencjometryczne
Polegają na pomiarze potencjałów występujących miedzy dwoma elektrodami chloro-srebrawymi, z których jedna jest zanurzona w roztworze wzorcowym o znanym c jonów Cl-, druga w roztworze badanym
Metody spektofotometryczne
Polegają na związaniu chlorków zawartych w badanym roztworze jonadmi Hg22+, usunięciu nadmiaru rtęci difenylokarbazonem i pomiarze absorpcji dł fali lambda= 552nm
Metody analizy przepływowo wstrzykowej (FIA)
Zastosowanie techniki przepływowo-wstrzykowej w analityce żywności zostało podyktowane wzrastającym zapotrzebowaniem na szybkie metody analizy dużej liczby prób w krótkim czasie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz