Rolnictwo ekologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rolnictwo ekologiczne - strona 1 Rolnictwo ekologiczne - strona 2 Rolnictwo ekologiczne - strona 3

Fragment notatki:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE Ekologiczne gospodarstwo rolne - gospodarstwo, w którym produkcja rolna prowadzona jest metodami ekologicznymi czyli, naturalne metody produkcji, nie naruszające równowagi przyrodniczej.
Produkt rolnictwa ekologicznego: co najmniej 95% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi;
70% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi, pozostałe - dopuszczone do przetwórstwa prowadzonego metodami ekologicznymi
ZNAK TOWAROWY - znak nadający się do odróżniania towarów (lub usług) określonego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów (lub usług) innych przedsiębiorstw.
Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, muzyka lub inny sygnał dźwiękowy, bądź zestawienie tych elementów.
Znak towarowy rejestrowany jest w Urzędzie Patentowym na okres 10 lat - ochrona.
Niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego: sprzecznego z prawem
naruszającego prawa osobiste
zawierającego symbole państwowe, znaki jakości lub bezpieczeństwa
podobnego do znaku dla towarów tego samego rodzaju, ale produkowanych przez innego producenta (wprowadzenie w błąd konsumenta)
Funkcje znaku towarowego: identyfikacyjna
gwarancyjna
promocyjna
MARKA - pojecie szersze, obejmuje nie tylko znak towarowy, ale też wszystko co wiąże się z produktem - jego cechy użytkowe, emocjonalne, nazwę, opakowanie, cenę, promocję, sposób dystrybucji.
Marka jest wartością niematerialną, ale największą i najcenniejszą wartością firmy. Regulacje UE: Znakowanie, prezentacja i reklama produktów spożywczych określona jest Dyrektywą 2000/13/EEC z 20.03.2000 roku. ZNAKOWANIE - wszelkie wyrazy, opisy, znaki handlowe, elementy graficzne lub symbole związane z produktami spożywczymi, umieszczone na opakowaniu, etykiecie, dokumencie, notatce, pierścieniu lub kołnierzu towarzyszącym lub odnoszącym się do takiego produktu.
Etykietowanie i zastosowane metody etykietowania nie mogą:
Wprowadzać nabywcy w błąd, a w szczególności:
Co do właściwości środka spożywczego (jego charakteru, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji)
Poprzez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada
Poprzez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.
Informacje obowiązkowe na etykiecie:

(…)

… sprzedawcy6 na terenie UE;
Konieczne gdy na etykiecie nie podana jest trwałość
Kod partii musi być poprzedzony litera „l”
Znakowanie wartością odżywczą środków spożywczych reguluje Dyrektywa 90/496/EEC.
Znakowanie wartością odżywczą obejmuje informacje o:
Wartości energetycznej produktu
Zawartości podstawowych składników pokarmowych:
Białka
Węglowodanów
Tłuszczu
Błonnika pokarmowego
Sodu
Składników mineralnych
Witamin
Podawanie wartości żywieniowej jest dobrowolne.
Obowiązek deklarowania - gdy producent sugeruje, że produkt posiada szczególne walory żywieniowe, jakich nie mają inne produkty tego samego rodzaju.
Wymaga się podawania deklaracji wartości odżywczej zgodnie z następującymi wymaganiami:
w języku zrozumiałym dla kupującego
w dobrze widocznym miejscu w formie tabelarycznej (inna dopuszczalna…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz