Prawo żywnościowe-nowelizacja wprowadzająca pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo żywnościowe-nowelizacja wprowadzająca pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

Ostatnia nowelizacja wprowadza pojęcia: Produkcja pierwotna - produkcja, chów lub uprawa produktów pierwotnych, łącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ubojem, a także zbiorem roślin rosnących w warunkach naturalnych. Produkty pierwotne - produkty gleby, w tym rośliny rosnące w warunkach naturalnych, uprawy roślin, chowu zwierząt, łowiectwa, rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego. Monitoring Ryzyko Analiza ryzyka NOR MALIZACJA - wg ISO jest to działalność dająca rozwiązania, które można stosować w określonej dziedzinie nauki, techniki lub gospodarki w sposób powtarzalny w celu osiągnięcia optymalnego stopnia uporządkowania.
Działalność ta obejmuje procesy:
opracowywania norm
wydawania norm
stosowania norm
Norma - wynik procedury normalizacyjnej wyrażony w postaci reguł i zatwierdzony przez uprawnioną do tego instytucję normalizacyjną, ale spełnianie tych reguł nie jest bezwzględnie konieczne.
Norma jest dokumentem technicznym (nie prawnym!!!). nie powinna być jednak sprzeczna z przepisami prawnymi.
Organizacje normalizacyjne : System międzynarodowy Szczebel Europejski
Tematyka
ISO Wszystkie zagadnienia z CEN wyjątkiem elektrotechniki,
elektroniki i telekomunikacji.
IEC Zagadnienia elektroniki i CENELEC elektrotechniki
ITU Zagadnienia telekomunikacyjne ETSI ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Utworzona oficjalnie 23-02-1947 r. siedziba - Genewa.
Członkowie ISO: organizacje członkowskie - krajowe jednostki normalizacyjne z 82 krajów (w tym PKN - 1947r)
członkowie korespondenci - kraje, które nie mają własnego rozwiniętego systemu normalizacyjnego
członkowie subskrybenci - organizacje, w krajach o bardzo słabych gospodarkach.
Działalność normalizacyjna w skali europejskiej: CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny
CENELEC - Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej
ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Dokumenty normalizacyjne CEN/CENELEC Normy europejskie - EN - wymagają obligatoryjnego wprowadzenia do norm krajowych w formie publikacji identycznego tekstu lub adaptacji całkowicie zgodnej merytorycznie
Dokumenty Harmonizacyjne - HD - mogą zawierać odchylenia od pewnych wymagań natury technicznej lub prawnej
Projekty Norm Europejskich - ENV - ustanawiane są do fakultatywnego stosowania na 3 lata, z możliwością przedłużenia na dalsze 3 lata; po tym czasie albo stają się EN albo są wycofywane.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz