Zasada jednolitości prawa cywilnego

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Klaudiusz Przybyłek
  • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

jednolitości prawa cywilnego nie pozostaje w sprzeczności z postulatem konieczności uwzględniania odrębności...

Prawo handlowe w systemie prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Klaudiusz Przybyłek
  • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

odpowiedzialności cywilnej. W znaczeniu dyrektywalnym zasady prawa to właśnie owe wiąŜące prawnie normy, naleŜące...

Moc prawna i system prawa .

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456

system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa...