Zasada 3 jedności w królu Edypie

Antyk teatr starożytny

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Teatr
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2898

, jakimi są” - Sofokles) i intelektualizm Kompozycja i forma zasada trzech jedności: czasu, miejsca i akcji...

Tragedia grecka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2289

stanowią perypetia (zmiany losu) i anagnoryzmy (rozpoznania) - zasada 3 jedności: miejsca, czasu i akcji...

Dramat ironiczny - Dramat Słowackiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1792

sytuację, w której bohater - np. król Edyp w tragedii Sofoklesa - nie zdaje sobie sprawy ze swojego...

Uniwersalizm kultury średniowiecza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

, której szczeble oddzielała głęboka przepaść - upadek jedności politycznej świata antycznego (upadek Rzymu...

Psychoanaliza, teoria Freuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1757

i twórczości. TEORIA FREUDA Istotne znaczenie spełnianie się natury biologicznej, był deterministą: zasada...