Zasada jednolitości aktu stanu cywilnego

note /search

Moc prawna i system prawa .

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

. Prawo gospodarcze - stanowi swego rodzaju ujęcie w odrębną całość zagadnień z dziedziny prawa cywilnego...

Rejestracja stanu cywilnego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie: 1) aktu stanu cywilnego, 2...

Osoby fizyczne i rzeczy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

– nasciturus – może być spadkobiercą, warunek – musi urodzić się żywy. W aktach stanu cywilnego zapisane...

Wykład - Sąd Najwyższy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

przez: a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych...

Przepis prawa

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

szkody(art.363k.c.) odszkodowanie, restytucja (przywrócenie stanu pierwotnego)] Przymus cywilny różni...