Podstawy prawa administracyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa administracyjnego - wykład - strona 1 Podstawy prawa administracyjnego - wykład - strona 2 Podstawy prawa administracyjnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STAN CYWILNY - to termin języka prawniczego odnoszący się do sytuacji prawnej osoby fizycznej
znaczenie prawne - zespół cech mówiących o sytuacji osobistej danej osoby w tym: o jej pozycji w rodzinie .
znaczenie praktyczne - fakt pozostania bądź nie w związku małżeńskim
AKT STANU CYWILNEGO - to pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny poprzez urzędowe odwołanie pewnych faktów,
KSIEGA STANU CYWILNEGO - zawiera akty stanu cywilnego
AKTA ZBIOROWE REJESTRACJI STANU CYWILNEGO - art. 17, ust. 2, wszelkie dokumenty i oświadczenie złożone w czasie umorzenia, małżeństwa lub zgonu, przekazane do USC.
ORGANY KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU AKTU STANU CYWILNEGO:
- kierownik urzędu stanu cywilnego ( lub zastepca)
WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW:
wojewoda sprawuje nadzór, organ wyższego stopnia art. 8, ust 3,4. Minister właściwy do praw wewnętrznych administracji
sprawuje ogólny nadzór nad rejestracja
konsul - art. 9, ze zgodą posiada funkcją kierownika urzędu stanu cywilnego
minister spraw zagranicznych jako organ pełniący czynności za granicą …
FORMA REJESTRACJI STANU CYWILNEGO ( ART. 2)
prawo polskie zna 3 rodzaje aktu stanu cywilnego
akt urodzenia
akt zgonu
akt małżeństwa
ZASADY SPORZĄDZANIA AKTU STANU CYWILNEGO ( ART. 16-27)
sporządza kierownik stanu cywilnego
akt stanu cywilnego sporządzamy w dniu, w którym dokonano zdarzenie.
Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa sporządza się oddzielnie
Art. 38 ust. 2, jeżeli dziecko urodzi się martwe, to zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Wzmianka dodatkowa - wpis informacji dotyczący innego zdarzenia, który wpływa na treść lub ważność aktu stanu cywilnego
Przypisek - zawierają treści innych aktów stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby
FORMA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO:
Rejestracja Potwierdzenie jakiegoś stanu faktycznego pracownik administracji
Akt stanu cywilnego decyzja
postanowienie
orzeczenie sądu wzmianka dodatkowa
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA W SPRAWACH REJESTRACJI:
Urodzenie i zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego w miejscu takiego zdarzenia ZMIANY TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO: (art. 4 +28)
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski. W jakim trybie, jakiego rodzaju:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz