Wykład - zdolność prawna (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zdolność prawna (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ PRAWNA - rozumiemy przez nią możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Ma ją każdy człowiek. Kiedy się zaczyna? Mówi o tym art.8 KC, chwila urodzenia jest chwilą nabycia zdolności prawnej, przepis wprawdzie nie mówi o żywym urodzeniu, jest to domyślne. Art. 9 ustanawiają domniemanie, należy domniemywać że każdy przychodzi na świat żywy - domniemanie żywego urodzenia.
3 cechy życia:
-oddychanie
-czynność serca
-skurcze mięśni zależnych od woli
Dziecko poczęte - nasciturus, nie ma ogólnego przepisu który rozstrzyga o jego sytuacji prawnej, jednak są przyznane mu prawa w konkretnych sytuacjach. W Polsce broni się praw nasciturusa, w szczególności ochrona życia i zdrowia. Kolejny przypadek dotyczy dziedziczenia, dziecko poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem że urodzi się żywe, kodeks cywilny przyznał nasciturusowi warunkową zdolność do dziedziczenia. W chwili śmierci spadkodawcy nasciturus musi istnieć. ZAPIS TESTAMENTOWY - zapis konkretnej korzyści, nasciturus również może istnieć w takiej korzyści. Szkodą prenatalną jest uszczerbek, którego doznał nasciturus. [np. pracodawca zlecający matce pracę, która może zaszkodzić płodowi] Za szkodę prenatalna odpowiada więc każdy który spowodował jakikolwiek uszczerbek, z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawy szkód, oczywiście zrobią to w jego imieniu rodzice.
PRAWO RODZINNE - można „uznać” dziecko poczęte, jeszcze przed jego urodzeniem, dotyczy to dzieci „przedmałżeńskich”.
ustanowienie kurateli dla dziecka poczętego. Taka kuratela wygasa wraz z urodzeniem się dziecka.
Koniec zdolności prawnej to śmierć. Dowodem śmierci w prawie cywilnym jest akt zgonu. Sporządza go USC [urząd stanu cywilnego] Wydaje się na podstawie karty zgonu ze szpitala. Akt zgonu jest dowodem na podstawie zaświadczenia lekarskiego, który jest dowodem, że nie żyje. Ale gdy nie ma zmarłego, np. spaliły się zwłoki/ utonął no i nie ma zaświadczenia lekarskiego. Nie ma dokumentu na podstawie, którego można wystawić akt zgonu. Ale gdy śmierć jest pewna w takim wypadku ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz