Zdolność prawna osoby fizycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna osoby fizycznej - strona 1 Zdolność prawna osoby fizycznej - strona 2 Zdolność prawna osoby fizycznej - strona 3

Fragment notatki:

Zdolność prawna osoby fizycznej: Zasada : Art. 8 §1- każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną - dziecko musi urodzić się żywe, bez znaczenia natomiast jest to, czy jest ono zdolne do życia, Art. 9- domniemanie, iż dziecko przyszło na świat żywe Chwila urodzenia- odłączenie od ciała matki. Wyjątek- zdolność prawna dziecka poczętego nie narodzonego ( NASCITURUSA ). - Art. 927 §2.- dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą jeśli urodzi się żywe. - Art. 972- przepisy stosuje się do zapisu- można dokonać zapisu na rzecz dziecka poczętego nie narodzonego, - Art. 75. kro- można uznać dziecko poczęte nie narodzone za zgodą matki - Art. 142 kro- forma alimentów dla dziecko poczętego nie narodzonego, - Art. 182 kro- curator ventris- dla dziecka poczętego nie narodzonego można ustanowić kuratora, jeśli jest to konieczne. Orzecznictwo : - dziecko, które w chwili śmierci ojca było już poczęte, może po urodzeniu dochodzić roszczeń z art. 446§ od osoby odpowiedzialnej za śmierć ojca ( SN- 1952, 1971 ). Dodatkowo orzeczenie z 1971 mówi o tym, iż przy ubezpieczeniu dziecko poczęte, nie narodzone, może być prane pod uwagę, jeśli w chwili zajścia upadku ubezpieczeniowego było już poczęte. -a także odszkodowania za szkodę, jakiej doznało na skutek czynu skierowanego w okresie ciąży przeciwko matce, a uszkadzającego płód lub powodującego zmiany w normalnym jego rozwoju ( SN- 1966 )- wyrządzony ciężarnej czyn niedozwolony, który spowodował wady płodu jest traktowany jako czyn przeciwko dziecku, jeśli urodzi się ono żywe i przysługuje temu dziecku roszczeniu o odszkodowanie. Istotna jest kwestia ustalenia związku przyczynowo- skutkowego. Poważną rolę odgrywa biegły lekarz, musi stwierdzić, czy te czynniki miały negatywny wpływ na rozwój płodu. Gorzej, jeśli opinia brzmi "nie można tego wykluczyć". - orzeczenie NSA: dziecko poczęte może być obdarowane, jeśli darowizna ma na celu zabezpieczenie przyszłych jego interesów ( w sprawie chodziło o podatek- ojciec dziecka nie był osobą bliską matce, a to oznaczało wyższy podatek, tak więc matka twierdziła, że nie dla niej, ale dla dziecka, które dla ojca jest osobą najbliższą ). Doktryna : a) prof. Jerzy Ignatowicz: upoważnia to do obrony tezy, że prawo polskie przyjmuje rzymską zasadę NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR- nasciturus traktowany jest jako narodzony, kiedy jest to dla niego korzystne, b) prof. Radwański, prof. Grzybowski- we wszystkich przepisach nie chodzi o zdolność prawną nasciturusa- przepisy traktują o przyszłych prawach dziecka, c) dziecko poczęte nienarodzone ma zdolność prawną ograniczoną i warunkową.

(…)

… śmierci jset:
1) AKTU ZGONU sporządzanego przez kierownika usc na podstawie ( art. 51 i n. pasc ).:
a) karty zgonu- stwierdzającej zgon i jego przyczynę,
b) po osobistym naocznym stwierdzeniu zgonu przez kierownika,
c) na podstawie pisemnego zgłoszenia właściwego organu państwowego, jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem dochodzenia tego organu.
2) SĄDOWE STWIERDZENIE ZGONU- jeśli mimo braku aktu zgonu - śmierć danej osoby jest niewątpliwa ( nie musi być absolutnie pewna ) i
- brak jest aktu zgonu. Ma charakter deklaratoryjny. Postępowanie o stwierdzenie zgonu regulowane jest w kpc. W postanowieniu o stwierdzenie zgonu sąd oznacza chwilę śmierci, a jeżeli nie jest to możliwe przyjmuje się chwilę najbardziej prawdopodobną ( Art. 538 kpc ). Przykład: Stwierdzenie zgonu następuje w takich przypadkach, jak:
- wspinają się dwaj alpiniści i jeden z nich odpada ze ściany lub zostaje porwany przez lawinę- nie sposób odszukać zwłok,
- wypadek w kopalni, odszukano zwłoki dwóch górników, a trzeciego nie,
- dziewczyna, która utopiła się podczas sztormu na oczach wszystkich,
Wyjątek: z chwilą UZNANIA ZA ZMARŁEGO
I. fakt zaginięcia osoby, która ma być uznana za zmarłą ( tzn. nie wiadomo, czy żyje czy zmarł ) i
II. upływ czasu od chwili tego zaginięcia
1) wypadki normalne, w których zaginięciu osoby nie towarzyszyły szczególne okoliczności, przemawiające za zwiększonym prawdopodobieństwem śmierci ( Art. 29 )
a) zasada ( 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wg istniejących wiadomości osoba jeszcze żyła,
- wyjątek:- 5 lat, jeśli w chwili uznania za zmarłego zaginiony skończyłby lat 70…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz