Prawo administracyjne - ćwiczenia 12.12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia 12.12 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia 12.12 - strona 2

Fragment notatki:

12.12.2012
-W aktach stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej (+ art.28)
Wyjątki:
sprostowanie błędu - dokonywane przez kierownika USC, który sporządził danych akt
sprostowanie aktu - kiedy akt jest błędnie lub nieściśle zredagowany - dokonuje go sąd
uzupełnienie aktu - gdy akt nie zawiera wszystkich danych - dokonuje go kierownik USC
unieważnienie aktu - m. in. kiedy dla 1 zdarzenia zostały z jakichś powodów utworzone 2 akty; gdy sama treść aktu jest zgodna z prawdą, ale została zmniejszona jego moc dowodowa - dokonuje go sąd lub wojewoda, w zależności od sytuacji
Wzmianka dodatkowa
- adnotacja, w której kierownik USC wskazuje na zdarzenia mające wpływ na treść lub ważność aktu
- zawsze sporządzane na marginesie utworzonego aktu
- z chwilą wpisania stają się jego integralną częścią - podstawą może być orzeczenie sądu (np. o unieważnieniu małżeństwa, rozwiązaniu małżeństwa, zmiana pochodzenia dziecka)
- może być też zmiana decyzji (np. zmiana imienia)
- podstawą do utworzenia wzmianki dodatkowej może być protokół o przyjęciu oświadczeń woli
Przypisek - adnotacja kierownika USC pod treścią aktu, w której organ ten zamieszcza informacje o innych aktach stanu cywilnego dot. tej samej osoby
- nie mają wpływu na treść samego aktu
Zastępowanie aktu nowym:
- osoba zaginęła, uznano ją za zmarłą, nagle odnajduje się
- przysposobienie całkowite
Księga stanu cywilnego - zbiory aktów stanu cywilnego
- prowadzone i przechowywane są w urzędach stanu cywilnego
- nie można ich wynieść poza urząd
- zamykane po upływie roku kalendarzowego
- dla każdego rodzaju aktów prowadzi się osobną księgę
- przechowywane przez 100 lat, a następnie przekazywane do archiwum państwowego Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
Odpis zupełny - dokładna treść stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi; przypiski wpisujemy tylko na wniosek osoby zainteresowanej
Odpis skrócony - treść aktu w formie ostatecznej
Zaświadczenia - dot. najczęściej fragmentu aktu stanu cywilnego, najczęściej wzmianki dodatkowej
Urząd stanu cywilnego
- wchodzą w skład Urzędu Gminy
- gmina stanowi okręg USC
- wyjątki od te sytuacji: wojewoda może ustanowić 1 USC na kilku gmin, lub kilka USC dla 1 gminy


(…)

…:
- imienia ośmieszającego
- imienia nieprzyzwoitego
- imienia w formie zdrobniałej
- imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka
Wpisuje się
nazwisko, imię (imiona), płeć
miejsce i data urodzenia
nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka
nazwisko, imię, miejsce zamieszkania zgłaszającego
?
Rada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz