Przepis prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepis prawa - strona 1 Przepis prawa - strona 2 Przepis prawa - strona 3

Fragment notatki:

Przepis prawa - są to te „jednostki językowe” (paragrafy, artykuły, ustępy) - opisują jakąś sytuację - i to nie do końca
Norma prawna - zakreśla dla konkretnego adresata całość wytycznych jak się zachować w określonej sytuacji; jest zawsze strukturą złożoną z:
hipotezy - uogólnionej abstrakcyjnej sytuacji prawnej
dyspozycji - określenie sposobu zachowania w przypadku zajścia sytuacji określonej w hipotezie sankcji - określenie co może nas spotkać jeśli nie w sytuacji określonej w hipotezie nie zastosujemy się do dyspozycji.
Przykład:
Art. 415. k.c. [ Zasada winy ]
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Ma elementy normy:
część hipotezy (kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę)
część dyspozycji (obowiązany jest do jej naprawienia)
Żeby zbudować normę trzeba sięgnąć do wielu przepisów. [ w tym przypadku trzeba jeszcze zajrzeć do przepisów określających co to jest wina, naprawienie szkody(art.363k.c.) odszkodowanie, restytucja (przywrócenie stanu pierwotnego)]
Przymus cywilny różni się od przymusu karnego - możliwości przymusu cywilnego:
skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie wyroku, a następnie ściągnięcie należności przez komornika
utrudnienia dochodowe [art. 860k.c. § 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem]
nieważność czynności prawnej wykonanej niezgodnie z dyspozycją prawną
Trzy formy dyspozycji:
może
powinien (może ale nie musi)
musi
Przepisy dzieli się na:
bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) - taka dyspozycja nie może być wyłączona, zmieniona, ograniczona umową stron [np. przepisy regulujące terminy przedawnienia - ma to na celu ochronę słabszej strony umowy]
względnie obowiązujące (dyspozytywne, uzupełniające] - działają tylko wtedy, gdy strony nie uzgodnią inaczej
To, czy przepis jest imperatywny czy dyspozytywny wynika z analizy przepisu.
Przykład: Umowa kupna-sprzedaży, musi określać 3 elementy:
osoby
czas - Art. 455. k.c. [ Termin spełnienia świadczenia ] Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania
miejsce - Art. 454. k.c. [ Miejsce spełnienia świadczenia ] § 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.


(…)

… stosuje się przepisy takie a takie”. [np. Art. 251. [ Ochrona praw rzeczowych ograniczonych ] Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.]
Fikcja prawna - stosuje się, kiedy dla każdej z sytuacji faktycznych trzeba by konstruować osobną hipotezę, a do których odnosiła by się ta sama dyspozycja.
Przykład: Art. 928. [ Spadkobierca niegodny ] § 2…
… lub możliwości stosowania - miesiąc od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, chyba, że jest zapisana data wejścia w życie; pomiędzy opublikowaniem a wejściem w życie jest tzw. vacatio legis - „byczenie się ustawy” - wtedy wszyscy mogą się już z nią zapoznać i przygotować (najdłuższe w historii trwało 4 lata: 1896-1900)
przepisy uchylające - co traci moc, z chwilą wejścia danego przepisu (mogą być dokładnie podane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz