Wykład - Stosunki cywilno-prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stosunki cywilno-prawne - strona 1 Wykład - Stosunki cywilno-prawne - strona 2 Wykład - Stosunki cywilno-prawne - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 2
Stosunki cywilno prawne
Między podmiotami dochodzi do określonych styczności i powiązań, które są formowane przez prawa. Te styczności mają różny charakter: stałe (trwałe), przejściowe, ulotne. Nie każdy stosunek między ludźmi ma charakter stosunku cywilno-prawnego. Tylko te są stosunkami cywilno-prawnymi, kiedy w ich następstwie zradzają się jakieś skutki prawne - jeśli z tego powiązania ma wynikać jakaś konsekwencja prawna.
Panuje zgodność co do tego, że każdy stosunek cywilno-prawny musi rodzić następstwa prawne (stosunki społeczne nie muszą rodzić skutków prawnych). W związku z czym, jeżeli jakiś stosunek prawny był pozbawiony następstw prawnych, to nie ma on cech stosunku prawnego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Każdy stosunek prawny pozostaje relacją kogoś do kogoś przez coś (np. umowa leasingu, w której występują powiązania między stronami podlegającego stosunku).
Treść stosunku cywilno-prawnego - to nie tylko określenie bezpośredniej czynności pomiędzy podmiotami, ale też wynikająca bezwzględnie treść z obowiązujących przepisów prawa.
Każdy stosunek cywilno-prawny musi się składać z 3 elementów:
Podmioty prawa
Treść stosunku cywilno-prawnego - to co powoduje powstanie stosunku - rzecz, zachowanie się)
Przedmioty prawa
Podmioty prawa:
osoby fizyczne - każdy, kto się urodził; jednak nie każda osoba może bez ograniczeń podejmować stosunek cywilno-prawny. Prawo cywilne wyróżnia w tym przypadku dwa kryteria, które rzutują na zakres możliwych czynności prawnych:
wiek 0-13 (a może nawet od poczęcia - ciągle spory na ten temat),13-18; powyżej 18, śmierć nie niweczy zdolności prawnych ;
kryterium orzeczenia sądu - sąd może pozbawić lub ograniczyć zdolności do czynności prawnych
osoby prawne - gdy zajdą pewne zdarzenia w postaci w postaci wyodrębnienia majątkowego, struktury organizacyjnej i faktu nabywania, to osoby biorące udział w tym zdarzeniu nazywa się osobami prawnymi (mają swój majątek, wolę)
ułomne osoby prawne - mają możliwość odbywania stosunków cywilno-prawnych; nie są to jednak ani osoby cywilne, ani prawne;
W przypadku podmiotów stosunków cywilno-prawnych należy odróżnić strony - czym innym jest strona stosunku, a czym innym podmiot) . Pojęcie strony, która występuje w stosunku cywilno-prawnym nie jest normatywne, bierze się ono z analizy stosunku cywilno prawnego, który zawsze zachodzi między kimś, a kimś (stronami, które wcale nie muszą być podmiotami).
Podmiotem, np. w umowie leasingu będą osoby fizyczne, ale będą one zajmować pozycje przeciwnych stron (leasingodawcy i leasingobiorcy). Oczywiście, może zdarzyć się tak, że po jednej stronie stosunku prawnego będzie występować kilka lub kilkanaście podmiotów, a w niektórych stosunkach prawnych nawet złożona jest wielość podmiotów po jednej ze stron. Jest możliwa i sytuacja odwrotna, kiedy nastąpi w jednym podmiocie oddanie się praw i obowiązków obydwu stron stosunku prawnego. (W prawie cywilnym dopuszczalny jest nawet stosunek cywilno-prawny podmiotu z samym sobą, wtedy gdy z jednej strony będzie pełnomocnikiem i będzie sprzedawał nieruchomość, a zarazem będzie kupującym, bo kupi ją dla siebie.)


(…)

… trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego
wspólność solidarna - jest cechą charakterystyczną stosunków i zobowiązań, wyróżnia się:
wspólność dłużników - Art. 366. k.c. [ Solidarność dłużników ] § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz