Prawo gospodarcze i prawo pracy

note /search

Kodeks pracy- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1372

04.01.2011 Wykład 12 Prawo pracy - dziedzina prawa, z którą każdy będzie miał kontakt do wieku sędziwego, będzie siedział na ławie pracodawców lub na ławie pracowników. Pracownik i pracodawca chcą, czego innego: Pracownik - pragnie wysokiego wynagrodzenia Pracodawca - chce mieć najwyższy dochód...

Pojęcie prawa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1512

28.09.2010 Wykład 1 Prawo - reguluje stosunki, ma charakter regulacyjny. Określa jak aktorzy stosunków prawnych mają względem siebie się zachować. Co mogę, a co muszę? Co powinienem zrobić, a czego mi nie wolno? Nie można działać na granicy prawa, bo albo się je łamie albo nie. Jeśli korzysta si...

Regulacja prawa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1183

05.10.2010 Wykład 2 Prawo - jest nośnikiem rozwiązań, Jeśli chcemy coś uregulować w drodze ustawy, na poziomie rozporządzenia, na poziomie firmy - wprowadzamy elementy regulacyjne. Pytanie - Czy rzeczywiście coś chcę regulować? Czy mogę osiągnąć dany cel w drodze wykładni przepisów istniejących...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 2779

TEST A (FIU) Kodeks pracy Jest aktem niższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego Jest aktem wyższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego Jest aktem tego samego rzędu co kodeks cywilny? Pracodawcą może być: Stowarzyszenie Fundacja Spółka cywilna Rolnik indywidualny? Umowa o pracę zawar...

Pytania z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 2660

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO PRACY - TEST_1 1. Zapisowi w rejestrze handlowym podlega: a) prokura b) pełnomocnictwo c) obydwie formy d) ani prokura, ani pełnomocnictwo nie są wpisywane do rejestru handlowego 2. Czy do działalnosci charytatywn...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 987

Wykład 7 Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, jest obwarowana wieloma regulacjami UE. Osoba fizyczna może podjąć działalność w momencie złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przedsiębiorców. Osoba prawna mo...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 1 Prawo gospodarcze  kompleksowa gałąź prawa  wyodrębniona ale korzysta z innych Stosunki gospodarcze  są bardzo złożone Podział prawa gospodarczego (podobnie inne dziedziny prawa): publiczne prawo gospodarcze prywatne pr...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 917

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 3 Budowa ustawy: Tytuł  powinien być krótki Przepisy merytoryczne Ogólne  to co „przed nawiasem” Szczegółowe  regulują kwestie tematyczne Przepisy zmieniające Przepisy przejściowe i dostosowujące  regulują wpływ nowych...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 5 Przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji Działania te reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993, Dz. U. Nr 47 rok 1993 wra...

Wykład - Stosunki cywilno-prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 2 Stosunki cywilno prawne Między podmiotami dochodzi do określonych styczności i powiązań, które są formowane przez prawa. Te styczności mają różny charakter: stałe (trwałe), przejściowe, ulotne. Nie każdy stosunek między ludź...