Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 3 - strona 1 Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 3
Budowa ustawy:
Tytuł  powinien być krótki
Przepisy merytoryczne
Ogólne  to co „przed nawiasem”
Szczegółowe  regulują kwestie tematyczne
Przepisy zmieniające
Przepisy przejściowe i dostosowujące  regulują wpływ nowych przepisów
Przepisy uchylające
Przepisy końcowe stanowiące o wejściu ustawy w życie oraz uchylające ustawę wcześniejszą
Przepisy o postępowaniu przed organami (często odsyłają do kodeksu postępowania cywilnego)
Przepisy proceduralne określające tok postępowania.
Technika tworzenia prawa
Stanisława Branchowska „Zasady tworzenia prawa”
Rozporządzenie prezesa RM z dnia 20.06.2002 - „Zasady techniki prawodawczej
§ 17. Datę ustawy poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”, jako skrótem wyrazu „rok”.
deregelata - na podstawie istniejących przepisów
deregeferenta - nowy projekt
Zasady tworzenia prawa:
Zasada dobrego rozpoznania istniejącego stanu faktycznego
Ustalenie potencjalnych prawnych i innych środków działania dla osiągnięcia celów
Ocena konsekwencji każdego z rozwiązań
Zasięganie opinii podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy (byle nie za daleko)
Bierzemy projekt:
znać stan prawny
ustalenie celów
alternatywne rozwiązania
dany akt powinien wyczerpująco nie pozostawiając poza obszarem regulacji ważnych rzeczy do przyjętych rozwiązań nie powinno być potrzeby licznych wyjątków
w akcie normatywnym nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy wykraczające poza zakres podmiotowy aktu
akt normatywny nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych aktach:
umów ratyfikowanych przez Polskę
dających się bezpośrednio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje oraz organy międzynarodowe, którym Polska przyznała kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach
Zasadniczym błędem aktów prawnych na poziomie firmy jest przepisywanie ustawy.
Ustalić ile pola do regulacji wewnętrznej pozostawia przepis ogólnie obowiązujący?
Ustawa może odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy


(…)

… firmy jest przepisywanie ustawy.
Ustalić ile pola do regulacji wewnętrznej pozostawia przepis ogólnie obowiązujący?
Ustawa może odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy
Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie unikając nadmiernej szczegółowości a zarazem w sposób w jaki opisuje się typowe sytuacje w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą (jaka głębia legislacji)
Przepisy ustawy redaguje się tak aby w sposób jasny i zrozumiały dla adresatów wyrażały intencje
Zdania redaguje się z ogólnymi zasadami, unikając zdań wielokrotnie złożonych. Należy unikać określeń specjalistycznych, jeżeli mają odpowiedniki w języku powszechnym, oraz określeń obcojęzycznych (chyba, że brak odpowiednika)
Język:
prawny (tekstu prawnego)
prawniczy (rozumienie tekstu w doktrynie, piśmiennictwie)
potoczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz