Pytania testowe cz. 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 2 - strona 1 Pytania testowe cz. 2 - strona 2 Pytania testowe cz. 2 - strona 3

Fragment notatki:

TEST A (FIU)
Kodeks pracy
Jest aktem niższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego
Jest aktem wyższego rzędu w stosunku do kodeksu cywilnego
Jest aktem tego samego rzędu co kodeks cywilny?
Pracodawcą może być:
Stowarzyszenie
Fundacja
Spółka cywilna
Rolnik indywidualny?
Umowa o pracę zawarta ustnie:
Jest ważna
Jest nieważna
Pracodawca powinien do dnia rozpoczęcia pracy potwierdzić na piśmie ustalenia
Pracodawca powinien potwierdzić na piśmie jej ustalenia w ciągu 7 dni?
Okres wypowiedzenia zawartej na czas określony może kończyć się we wtorek:
Tak
Nie?
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli:
Jest to trzecia z kolei umowa
Jest to druga z kolei umowa
Jest to druga z kolei umowa, a przerwy między nimi były krótsze niż 2 tygodnie
Jest to trzecia z kolei umowa, a przerwy między nimi były krótsze niż 2 miesiące?
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika może być dokonane:
Wyłącznie w spółce akcyjnej przez Prezesa Zarządu
Na piśmie z podaniem przyczyny
Na skutek popełnienia przez pracownika przestępstwa przed nawiązaniem stosunku pracy?
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie zakładu pracy powierzone im łącznie:
Wymaga formy pisemnej
Wymaga potwierdzenia podpisów
Wymaga aktu notarialnego?
Pracownik, który bezpodstawnie rozwiązał umowę bez wypowiedzenia:
Grozi mu grzywna
Ciąży na nim obowiązek odszkodowawczy
Może zostać przywrócony do pracy wyrokiem sądu
Nie otrzyma świadectwa pracy?
Szczególna ochroną stosunku pracy objęci są:
Pracownice w ciąży
Radni samorządu terytorialnego
Posłowie i senatorowie
Emeryci?
Szczególne źródła prawa pracy to:
Kodeks pracy
Ustawy
Układy zbiorowe pracy
Regulaminy pracy
Działalnością gospodarczą nie jest:
Prowadzenie hotelu
Hodowla zwierząt
Leśnictwo
Wszystkie w/w jeżeli stanowią dodatkowe źródło dochodu
Partner odpowiada za zobowiązania spółki jak:

(…)

… wypowiedzenia
Pracownik może zostać zwolniony za wypowiedzeniem z powodu niesubordynacji
Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem polega na:
Kontroli związkowej
Ochronie kobiet w ciąży
Kontroli państwowej
W razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny pracownik może:
Wnieść pozew o przywrócenie do pracy
Wnieść pozew o zapłatę odszkodowania
Wnieść pozew o zapłatę odszkodowania…
… działalność:
Dowolna gospodarczą
Dowolna gospodarczą, ale po uzyskaniu wpisu do rejestru
W zakresie reklamy i promocji
Taką jak w swym kraju macierzystym
TEST D (WZ)
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony może kończyć się w niedzielę:
Tak
Nie
Ze skutkiem natychmiastowym można rozwiązać:
Umowę na czas określony
Umowę na okres próbny
Umowę na zastępstwo
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa…
… nadzorcza
Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Sądem rejestrowym jest sąd:
Okręgowy
Grodzki
Rejonowy
Czy można zbyć ułamek jednej akcji?
Tak
Nie
TEST F (EK)
Z zachowaniem okresu wypowiedzenia można rozwiązać umowę:
Na czas określony - w szczególnych przypadkach
Na czas wykonania określonej pracy - zawsze
Żadna odpowiedź nie jest poprawna
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony może kończyć…

Spółkę partnerską
w/w podmioty
Działalność charytatywna może być prowadzona przez:
spółkę jawną
spółkę z o.o.
spółkę akcyjną
spółkę cywilną
Spółkę akcyjną może zawiązać:
Dowolna 1 osoba
Minimum 3 osoby
Dowolna 1 osoba, o ile nie jest to spółka akcyjna
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
Spółkę akcyjną do rejestru handlowego zgłasza:
Zarząd
Prezes
Prokurent
TEST B (FIU)
Pracownikiem może być:
Każda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz