Spółki handlowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki handlowe-opracowanie - strona 1 Spółki handlowe-opracowanie - strona 2 Spółki handlowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKI HANDLOWE Są podmiotami, bo posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (każda może występować jako odrębna osoba). Powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ). Trwają tak długo aż jest wpis w rejestrze; ulega rozwiązaniu z chwilą wykreślenia z rejestru.
SPÓŁKI OSOBOWE I KAPITAŁOWE RÓŻNICE
SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWE spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
niepełne osoby prawne
posiadają pełną osobowość prawną
działalnością zajmują się sami wspólnicy - dokonują określonych czynności
specjalnie powołane organy - pojedynczy wspólnik nie ma nic do powiedzenia w sprawach spółki. Konstrukcja trójpodziału władzy: władza ustawodawcza - Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników (podejmuje uchwały dotyczące najważniejszych spraw); władza wykonawcza - Zarząd (najważniejszy, bez tego organu spółka nie może istnieć) oraz organ kontrolny - Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna.
odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą oprócz samej spółki także wspólnicy (całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym); wierzyciel może pozwać wspólników do sądu.
odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka; wspólnik jest „nietykalny” - nie ponosi odpowiedzialności; wierzyciel nie może go pozwać do sądu. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność pośrednią - uczestniczą w ewentualnych stratach spółki do wysokości wniesionego wkładu.
musi istnieć co najmniej dwóch wspólników
może istnieć jednoosobowo
w firmie musi znaleźć się nazwisko wspólnika
firma nie musi zawierać nazwiska żadnego ze wspólników
wkładem, oprócz gotówki i aportu, może być również usługa
wkładem może być tylko i wyłącznie gotówka oraz aport
likwidacja jest postępowaniem fakultatywnym - można wprowadzić, ale nie trzeba nawet jeśli spółka ulegnie rozwiązaniu - wspólnicy dalej ponoszą odpowiedzialność wierzyciele mają zapewniony zwrot pieniędzy
likwidacja jest obowiązkowa; jeśli spółka ulegnie rozwiązaniu wspólnicy przestają ponosić odpowiedzialność ponoszą ją tak długo, jak spółka istnieje
LIKWIDACJA Postępowanie upadłościowe lub likwidacja.
Postępowanie upadłościowe - toczy się z powodu złej kondycji finansowej (bankructwo, niewypłacalność). Ustawa reguluje kwestie upadłości. [zapewnienie ochrony wierzycielom]
Postępowanie likwidacyjne - normalny sposób zakończenia działalności; nie ma znaczenia kondycja finansowa.
SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna jest najprostszą formą spółki handlowej, a jej regulacja przypomina umową spółkę cywilną.


(…)

… - tylko likwidatorzy; ci sądowi mogą być odwołani tylko przez sąd,
likwidatorzy zgłaszają do rejestru handlowego otwarcie likwidacji, swoje nazwiska, sposób reprezentowania spółki, potem ukończenie likwidacji.
SPÓŁKA PARTNERSKA
Jest najmłodszą ze spółek (nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie) - pierwsza powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 30-tych.
Spółka partnerska jest to spółka osobowa utworzona…
…: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
Umowa
Dla powstania spółki niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego oraz wpis do rejestru sądowego. Wpis ma charakter konstytutywny.
Firma
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowo oznaczone „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.
Majątek spółki i odpowiedzialność za jej zobowiązania
Wspólnicy spółki partnerskiej odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale wyłącznie powstałe w związku z wykonywaniem przez siebie wolnego zawodu w spółce.
Istotą spółki partnerskiej jest ograniczenie odpowiedzialności partnera. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnych zawodów w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem spraw, które prowadzili pozostali partnerzy…
… Sądowego.
Wpis do rejestru handlowego powinien zawierać:
firma, siedziba, przedmiot działalności,
imiona, nazwiska wspólników + ich zdolność do działań prawnych,
dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
zmiany powyższych => każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do RHB /w sądzie gospodarczym/
wszystko co jest w rejestrze handlowym, uważa się za powszechnie wiadome…
… - do przeprowadzenia likwidacji powołany jest każdy wspólnik, jego spadkobierca, syndyk, a likwidatora może wyznaczyć także sąd/,
likwidacja obejmuje: 1. zakończenie bieżącej działalności 2. ściąganie wierzytelności + spieniężanie innych aktywów 3. zaspokojenie wierzycieli 4. zwrot wkładów wniesionych przez wspólników do użytku 5. podział reszty majątku między wspólników,
prawo prowadzenia spraw spółki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz