Zasada jedności prawo handlowe

Prawo handlowe - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

kształcie ta kodyfikacja przetrwała do dzisiaj. Górę wzięła zasada jedności prawa cywilnego - wszelkie...

Zakres i systematyka prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

gospodarczy. W PRL zachowano zasadę jedności, ale kodeks cywilny upoważniał Radę Ministrów do stosowania...

Zasady prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

autorskie, do wynalazku 13. Jedności prawa cywilnego - do sfery prawa cywilnego należą także stosunki...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1302

Republikańskiej formy rządów państwa (art.1) Zasad demokratycznego państwa prawego (art. 2) Zasada jedności...

Szkoła historyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

prawa natury Odrzucenie poglądu o jedności natury ludzkiej - duch narodu ją kreuje i stąd też brak...