Zasady prawa cywilnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa cywilnego - strona 1

Fragment notatki:

Zasady prawa cywilnego- ich rola i katalog
1. Zasada ochrony osoby ludzkiej- każdy człowiek ma zdolność prawną i zapewnioną swobodę korzystania z dóbr osobistych.
2. Równości podmiotów wobec prawa
3. Praw podmiotowych- mają ściśle określoną treść i tylko one gwarantują jednostce korzystanie z różnorodnych dóbr
4. Autonomii woli stron- samodzielnie kształtują stosunki prawne w granicach prawa. Realizacji służą czynności prawne w tym umowy. W prawie zobowiązań wyraża tę zasadę zasada swobody umów. Umożliwia podmiotom PC swobodne decydowanie o tym, czy chcą zawrzeć umowę, z kim ją zawrzeć i jaką nadać jej treść (art. 353KC)
5.Ochrony dobrej wiary- w mylnym usprawiedliwionym przekonaniu, że ten od kogo nabywa sie rzecz ma prawo do jej zbycia (art. 7 i 1028 KC)
6. Złagodzenia rygoryzmu przepisów prawnych przez klauzule generalne- przykłady zasada współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, należyta staranność, drobne bieżące sprawy życia codziennego.
7.Ochrony własności- jednakowo chronione są wszystkie rodzaje własności przez przepisy PC, konstytucję (art 21, 64) i prawo międzynarodowe
8. Cywilnej odpowiedzialności za długi- -osobista- dłużnik odpowiada całym majątkiem
-rzeczowa- dłużnik odpowiada przedmiotem pochodzącym z majątku
-zastaw- rzecz ruchoma
-hipoteka- nieruchoma
9. Odpowiedzialność za szkodę- na zasadzie winy (art. 415 i następne); na zasadzie ryzyka
10. Pełnej ochrony rodzinnej- fundament prawa rodzinnego; znajduje wyraz w klauzuli generalnej dobra dziecka.
11. Dziedziczenia- majątek osoby zmarłej przechodzi na jej spadkobierców testamentowych lub ustawowych
12. Cywilno-prawnej ochrony praw na dobrach niematerialnych- katalog ulega rozszerzaniu (art. 23-katalog dóbr osobistych chronionych przez PC niezależnie od innych) nr prawa autorskie, do wynalazku
13. Jedności prawa cywilnego - do sfery prawa cywilnego należą także stosunki wynikające z zawodowej działalności gospodarczej(profesjonalnej) ; prawo handlowe nie stanowi odrębnej gałęzi prawa od prawa cywilnego. 14. Ochrony praw cywilnych przez niezawisłe Sądy -powierzenie tego zadania innym organom w pewnym zakresie tylko na podstawie przepisu szczególnego, stosowanie samopomocy dopuszczalne tylko gdy taki stanowi przepis szczególny. 15. Wykonywania praw podmiotowych z uwzględnieniem ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia oraz zasad współżycia społecznego (art. 5 KC)
16.Ochrony praw nabytych- z zasad demokratycznego państwa prawnego. Chodzi o danie pewności ze państwo bez szczególnie ważnych powodów nie będzie naruszało uzyskanej przez nich sytuacji prawnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz