Zasada jednolitości prokuratura

Zasada jednolitości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

II. W stosunkach wewnętrznych w prokuraturze funkcjonuje zasada hierarchicznego podporządkowania...

Prokuratura Zasady organizacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889

Prokuratura Zasady organizacyjne: zasada jednolitości - wszystkie jednostki prokuratury stanowią...

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1491

. JEDNOLITOŚCI - wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury tworzą jedną organizacyjną całość CENTRALIZMU...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1260

przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe...

Postępowanie karne- odpowiedzi 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

to: b)jednolitość prokuratury 9.Każdorazowe przedłużenie tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd...

Organy postępowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

, Ust o Prokuraturze). 2) Zasada hierarchii podporządkowania- prokuratura obowiązany jest do wykonania...