Zasada jedności estetycznej

Typy struktur organizacyjnych

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

, poziomo, przestrzennie) (trudność kierowania) liniowe (fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa), liniowo...

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 917

, że dopóki pozostajemy na poziomie jedynie zmysłów, niemożliwe jest pogodzenie jedności i wielości...

Zaprowadzenie ładu przestrzennego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Magdalena Wdowicka
  • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

i harmonia, jedność i spójność miedzy sąsiadującymi elementami przestrzeni. Miedzy tymi elementami zachodzą...