Postępowanie karne - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6678
Wyświetleń: 12761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne - skrypt - strona 1 Postępowanie karne - skrypt - strona 2 Postępowanie karne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


POJĘCIA PODSTAWOWE Pojęcie prawa karnego procesowego prawo karne procesowe - zbiór norm regulujących proces karny, płaszczyzna normatywna; nadaje kształt prawny procesowi karnemu
proces karny - zespół prawnie uregulowanych czynności, których celem jest w ykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go za to przestępstwo i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz środków zabezpieczających, płaszczyzna faktyczna; cała działalność zmierzająca do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego
funkcje procesu karnego, art.2 § 1 KPK : profilaktyczna
wychowawcza
sprawiedliwościowa
zapobiegawcza f
procedura - normy prawa procesowego, obyczaje, uznane sposoby stosowania prawa, wszelkie reguły postępowania
Funkcje norm prawa proc esowego f . pra kseologiczna - wykrycie prawdy materialnej i wyciągnięcie tego konsekwencji
f. gwarancyjna - ochrona wartości nadrzędnych (godność osobista); ochrona praw jednostki w procesie - gwarancje w procesie (ochrona praw obywatelskich, ograniczenie środków przymusu)
f. regulacyjna , porządkująca - porządek, kolejność postępowania, prawa i obowiązki uczestników - ład w procesie
f. materialnoprawna Stosunki procesowe Czynność procesowa - prawnie uregulowane zachowanie się organów państwowych prowadzących proces ( or ganów procesowych ) oraz stron postępowania ( oskarżyciela, oskarżonego, pokrzywdzonego ); wzajemny związek między czynnościami
stosunki procesowe - sytuacje prawne zachodzące między uczestnikami procesu i unormowane przez prawo karne procesowe; ich charakter jest:
- społeczny
- prawny (prawnie unormowane, rodzą wzajemne prawa i obowiązki)
- dynamiczny (działanie uczestników powoduje zmiany w treści tych stosunków)
stosunki procesowe idealne- stany prawne pożądane przez ustawodawcę i naukę
stosunki procesowe faktyczne - stany prawne utworzone w konkretnych procesach
Cele procesu karnego osiągnięcie stanu sprawiedliwości prawnomaterialnej - słuszne zastosowanie normy prawa karnego materialnego; skonkretyzowanie danej normy do odpowiedniego przypadku i wyciągnięcie z tego faktu następstw, określenie odpowiedzialności - subsumcja czynu ; poprzedzone to jest przez cele etapowe w postaci np. dochodzenia osiągnięcie stanu sprawiedliwości proceduralnej - przekonanie strony, że organy procesowe zrobiły wszystko by prawu stała się zadość; uczciwość procesu Przedmiot procesu kiedyś: czyn popełniony przez oskarżonego; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz