Zasada jednolitości państwa polskiego

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1141

się na praktyce konstytucyjnej III Republiki Francuskiej. Zasady naczelne: Zasada ciągłości państwa polskiego...

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6083

terytorialnego: Zasada jednolitości państwa polskiego art. 3K W obecnym stanie prawnym województwa samorządowe...

Zasady konstytucji marcowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

zaborczych. Zasada ciągłości państwa polskiego- niepodległa Polska nie była państwem nowym, powstałym w XX...

Państwo unitarne- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Sulowski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Państwo unitarne jednolitość terytorialno-polityczna wspólnoty wyznacza egzystowanie państwa...