Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Administracyjnego materialnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Administracyjnego materialnego - strona 1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Administracyjnego materialnego - strona 2

Fragment notatki:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Adm i nistracyjnego materialnego. Prawna regulacja prawa obywatelstwa polskiego. Regulacja obywatelstwa polskiego jest zawarta w ustawie z dnia 15.02.1962 roku „ O obywatelstwie polskim”.
Pojęcie obywatelstwa nie jest ujęte w ustawie. Pojęcie to zostało sformułowane na gruncie prawa administracyjnego w okresie międzywojennym. Na gruncie doktryny - obywatelstwo to przynależność osoby fizycznej do państwa. W sensie prawnym to obowiązek wykonywania ciężarów jakie państwo nakłada na swoich obywateli. Po wojnie zrewidowano tą doktrynę i sformułowano następująco : Obywatelstwo to prawny węzeł łączący osoby fizyczne z państwem. Oznacza to przyn a leżność prawną danej osoby fizycznej do danego państwa. Jest to definicja zrobiona na siłę, która nic nie zmieniła w sensie znaczenia pojęcia. Zasady: Zasada ciągłości obywatelstwa polskiego. Sformułowana w art. 1 ustawy. Potwierdza, że obywatelstwo jest niezależne od zmian prawa ( nie można pozbawić obywatelstwa).
Zasada ( w art. 2 ) wyłączności obywatelstwa polskiego. Oznacza, że obywatel polski nie może być równocześnie uznawany przez władze polskie za obywatela innego państwa, co nie znaczy że nie wolno go mieć (nie stoi na przeszkodzie wielokrotnego obywatelstwa).
Obywatelstwo osiąga się na gruncie prawa polskiego.
Zasada równouprawnienia małżonków. Zasada ta zawarta jest w art. 3 ustawy stara się pogodzić dwa cele:
równość kobiet i mężczyzn w zakresie obywatelstwa z jednej strony,
jednolitości obywatelstwa w rodzinie z drugiej strony.
Zawarcie małżeństwa przez równych obywateli nie powoduje utraty obywatelstwa. Zmiana obywatelstwa przez jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa przez drugiego.
Ustawodawca sformułował postanowienia które sprzyjają ( nie narzucają jej ) jednol i tości obywatelstwa w rodzinie. Art. 8 ust.4 przewiduje, że nadanie obywatelstwa polskiego obojga rodzicom rozci ą ga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Rozciągnięcie obywatelstwa na dzieci po ukończeniu 16 roku życia wymaga ich zgody . Ustawodawca przewiduje sytuację w której może nastąpić rozciągnięcie obywatelstwa na dzieci gdy obywatelstwo dostaje tylko jedno z rodziców - rozciąga się na dzieci pod pewnymi warunkami ( art. 8 ust. 5 ) :
nadanie obywatelstwa polskiego rozciąga się na dzieci jeżeli rodzic posiada wyłączną władzę rodzicielską,

(…)

… ) wyraziło zgodę przed właściwym organem na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego.
Art. 12 poświęcony jest nabyciu obywatelstwa polskiego przez repatriację (art.3ustawy) :
* nabywają obywatelstwo dzieci repatriantów które pozostają pod ich władzą rodzicielską, gdy jedno z rodziców ma obywatelstwo przekazuje obywatelstwo za zgodą drugiego rodzica.
Art. 13 - dotyczy możliwości zrzeczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz